Соцпартія – це майбутнє України

  • Друк

У цьому твердо переконаний заступник Голови СПУ з питань юридичного забезпечення діяльності партії Володимир Левцун.

Володимир Іванович Левцун має великий досвід виробничо-господарської та політичної діяльності. Пройшов трудовий шлях від слюсаря Харківського авіазаводу до головного інженера, директора великого виробничого підприємства. Народний депутат чотирьох скликань (1998-2012 рр.). Працював у Комітеті Верховної Ради у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів, у Комітеті з питань національної безпеки і оборони, секретарем Комітету з питань Європейської інтеграції.

Від 1997 до 2012 року був заступником голови Української соціал-демократичної партії. У лавах Соціалістичної партії України від серпня 2015 р.

Аналізуючи ситуацію в нашій країні, я знову і знову переконуюсь, що перспектива кращого майбутнього України лежить на шляху втілення в життя принципів сучасного – європейського соціалізму. Якраз тому на СПУ, практично єдиній в Україні справді ідеологічній партії, лежить висока місія реалізувати в нашій державі ідею демократичного соціалізму як найбільш прийнятну для широкого загалу українців. Саме на цій основі ґрунтується благополуччя таких країн, як Швеція, Німеччина, Фінляндія, Канада і багатьох інших держав світу, розвитку яких сьогодні ми можемо тільки позаздрити.

«Свобода, справедливість, солідарність!» – ці засадничі принципи соціалістичної ідеології – демократичного соціалізму, остаточно сформульовані в Стокгольмській (1989 р.) «Декларації принципів» Соцінтерну покладено в основу Програми СПУ.

Важливим проявом демократичного соціалізму є соціальна демократія, яка урівнює життєві шанси тих, хто з різних причин неспроможний використати постулати соціальної справедливості, надані людині демократією в правовому суспільстві.

Водночас європейські соціалісти, соціал-демократи свідомі того, що зважена і реальна соціальна політика можлива лише за умов високоефективного ринкового виробництва як основи цивілізованого, прогресивного розвитку суспільства, запоруки творення соціальної держави.

Разом з тим соціалісти, соціал-демократи виступають рішучими противниками імперіалізму і тоталітарних режимів. Їхня діяльність спрямована на захист прав та інтересів людей, на використання переваг демократії для того, щоб змусити ринок служити людині, а не магнатам з "корпорацій" чи олігархам.

Керуючись такими ідеалами, багато країн світу успішно вибудовують свою економіку для підвищення добробуту населення, для успішного розвитку держави.

Так, наприклад, працює скандинавська, або шведська, модель інтегрального соціалізму, яка існує в Швеції, Данії, Норвегії. Особливості такої моделі – це створення за відносно короткий проміжок часу високоефективної економіки, повного забезпечення роботою майже всього працездатного населення, ліквідація злиденності, створення найдосконалішої системи соціального забезпечення населення, досягнення високого культурного рівня громадян. Є також варіанти німецького, французького, іспанського соціалізму. Політика цих країн спрямована на те, щоб піднести рівень життя всіх верств населення до ступеня заможності.

Уже чверть століття в Україні тільки й розмов про необхідність національної ідеї, яка зможе об’єднати весь народ. А між тим, її й шукати не треба, вона відома – це ідея соціальної справедливості. Вона і лише вона може поєднати всю нашу країну – Захід і Схід, Північ, Південь і Центр під гаслом: "Держава для людей, а не люди для держави".

І сьогодні, коли абсолютна більшість партій показали свою неспроможність створення умов для розвитку нашої держави в європейському напрямку, Соціалістична партія України практично єдина, яка може об’єднати наш народ і повести його в напрямку економічного благополуччя і стабільності та поваги до основ людських цінностей.

На моє переконання, інших варіантів об’єднання української нації просто не існує. І тому з вірою в об’єднання всієї України навколо ідеї європейського соціалізму я прийшов у Соціалістичну партію. І я зроблю все для того, щоб наша партія, незважаючи на потуги деяких можновладців ліквідувати СПУ, завжди була і діяла. Я також докладу всіх зусиль, щоб припинити намагання з боку певних колишніх «партфункціонерів» приватизувати партію з метою використання її в особистих бізнесових інтересах.

Володимир ЛЕВЦУН,
заступник Голови СПУ

Поділитися