Лучшие игры всех жанров на PC
DVD Інтернет Магазин
Купить Все CD — интернет магазин CD и DVD
  1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Проєкт

 Проєкт

ВСТУП

(Історична  довідка)

         Після  розвалу  СРСР  та  реставрації  капіталізму  на  його  території  в  ідеологічній  сфері  відчувається  деякий  вакуум.  Для  відрод-   ження  позитивного  погляду  на  історію  соціалісти  України  пропонують  свій  підхід  для  вирішення  цієї  проблеми.  І,  перш  за  все,  щоб  не  заплутатися  в  різних  футурологічних  теоріях,  ми  повинні  ясно  бачити  в  який  час  і  в  якому  світі  ми  живемо.

 1.   На  планеті  Земля,  в  окремих  країнах,  регіонах  вже  четверте  століття  йде  Антифеодальна, антиабсолютистська  революція.  Її  етапи:  Англійська,  Французька,  Євро-Азійська,  яка  включає  в  себе  революції в  Китаї,  Росії,  Німеччині,  Австро-Угорщині,  Туреччині,  та революція  в  ісламському  світі,  яка  розпочалась  з  Ірану.  При  цьому  в  цих  революціях  необхідно  виділяти  окремо  саме  її революційний  етап, за  яким  слідує  її  продовження  в  еволюційній формі:  поступове  розширення  прав  народу  і  окремої  людини,  поступове  оновлення  державних  та  громадянських  інституцій,  їх  демократизація,  розширення  їх  функцій  і  т.п.  При  цьому  у  кожній  конкретній  країні  стержневу  роль  грала  соціальна  революція:  який  клас  був  рушійною  силою  в  боротьбі  проти  «родимих  плям»  феодалізму  на  кожному  її  етапі.  В  цьому  сенсі  боротьба  в  Україні  за  парламентську  республіку  проти  президентської  з  царськими  повноваженнями,  за  розширення  прав  регіонів,  міст,  місцевого  самоврядування  і  т.п.    -  все  це  елементи  антиабсолютистської  революції  на її  еволюційному  етапі.                                

2.  З  застосування  США  в  війні  з  Японією  в  серпні  1945 р.  ядерної  зброї  людство  вступило  в  атомну  добу.  Те,  що  було  раніше на  кінчику  пера  фізиків-теоретиків -  енергія  ядра  атома  -  стало  ключовим,  визначальним  фактором  світової  політики. Під  час  гонки  озброєнь  з’являється  ракетна  техніка,  для  управління  якою  створюють  все  більш  потужні  електронно-обчислювальні  машини.  Всі  ці  досягнення  находять  широке  застосування  в  невійськовій  сфері  господарства:  створюються  атомні  електростанції,  людина  проникає  в  космос,  з’являється  кібернетика,  як  наука  про  управління.       Все  більш  прискорений  прогрес  в  різних  сферах  науки  та  техніки  в  узагальненому  вигляді  здобув  назву  науково-технічна  революція (НТР).  Перед,  під час  та після  Другої  світової  війни  широкого  розповсюдження  набули  іменні  науково-виробничі  об’єднання.                          З  початком  ХХ! століття  все  більшого  поширення  набуває  робототехніка,  дослідження  можливостей  штучного  інтелекту.  Глобалізація,  кардинально  розширюючи  можливості  ведучих  країн  світу,  разом  з  тим  загострює  конкурентну  боротьбу  між  ними  за  світове  лідерство.  Широке  зростання  націоналізму,  а  також  вичерпання  традиційних джерел  сировини  та  енергії  в  найближчі  20 -  30 років,  може  поставити  світ  перед  перспективою  його  нового  переділу,  тобто  Третьої  Світової  війни.  Реальною  альтернативою  такому  розвитку  подій,  а  також  необхідність  спільного  знаходження  відповідей  на  глобальні  кліматичні, екологічні,  інші  виклики  повинна  стати  консолідація  здорових  сил  людства  з  метою  перебудови  світового  порядку  на  принципах  раціоналізму  та  гуманізму,  тобто  соціалістичного  глобалізму.

3.  Першою  формою  державності  у  східних  слов’ян  була  Київська  Русь.  Але  після  її  розгрому  в  ході  татаро-монгольського  нашестя,  різні  регіони  проживання  східних  слов’ян  опинились  в  різних  умовах,  ізольованими  один  від  одного  і  підконтрольними  більш  віддаленим, які збереглися  державним  утворенням.  Північно-Західна    частина  опинилась  під  контролем  Литви,  а  потім  Речі  Посполитої.  Північно-Східна частина – під  Золотою  Ордою.  Південно-Західна -  під  Польщею  та  Кримським  ханством.  З  цього  моменту і  починається,  переважно  в  сільській  місцевості,  формування  трьох  східно-слов’янських  народів:  білорусів,  росіян,  українців.                            Найбільш  важка  ситуація  склалася  на  південному  заході  проживання  східних  слов’ян:  тут  вони  зазнавали  не  тільки  експлуатації  та  релігійних  утисків  з  боку  католицької  Польщі,  але  й  були  постійно  діючим    резервуаром  рабів  усіх  статевовікових  категорій  для  Кримського  ханства.  Саме вони  складали  основну  робочу  силу  для  заняття  ремеслом,  сільськогосподарськими  роботами,  будівництвом  на  Кримському  півострові  у  потомственних  скотарів,  кримських  татар.  Жіноча  частина  рабів  поповнювала  гареми.  Надлишок  рабів  і  діти  йшли  на  невольничі  ринки  Криму  та  Османської  імперії.                                                                                                        Найбільш  сприятлива  ситуація  для  формування  східнослов’янської  державності  в  середньовіччі  склалась  в  північно-східних  районах  проживання  східних  слов’ян,  які  за  п’ять  століть  пройшли  шлях  від  удільного  князівства  до  Російської  імперії,  і  в  склад  якої  з  часом  ввійшли  і  Білорусія,  і  Україна,  і  Крим.                                                 Відмінною  особливістю  розвитку  східнослов’янської    цивілізації  було  запозичення  у  сусідів  всього  прогресивного:  у  варягів  -  форму  державності,  у  Візантії  -  християнство;  при  Петру 1  -  європейську  техніку,  культуру,  науку.  В.І.Ленін  запозичив  в  Європі  революційний  марксистський  соціалізм,  який  перетворив  на  певному  етапі  східних  слов’ян  в  регіональних  лідерів,  які  при  підтримці  народів  Закавказзя  та  Середньої  Азії  внесли  вирішальний  внесок  в  розгром  гітлерівської  Німеччини  та  мілітаристської  Японії,  розвал  світової  колоніальної  системи.  Продовжуючи  цю  історичну  традицію,  СПУ  запозичила  європейський  демократичний  соціалізм,  розвиваючи  та  доповнюючи  його  найкращі  якості.                                       В  своєму  розвитку  Україна  пройшла  наступні  форми – етапи  абсолютизму:                                                                                                                     -  в  складі  Російської  імперії,  до  революції  1917 р.  -   царський;          -  в  складі  СРСР  -  генсековський;                                                                      -  після  розпаду  СРСР  -  недорозвинений  президентський.                     В  теперішній  час  в  Україні  склалась  система  диктатури  великих  грошей,  система  олігархічного  абсолютизму.

Секретар  Дніпропетровського                            обкому  СПУ                                                            Лісовець А.С.                                                                                              

Поділитися

Бесплатные psd исходники для photoshop для дизайнеров
Мобильные телефоны, смартфоны, планшеты
Зеркальные фотоаппараты Canon