Лучшие игры всех жанров на PC
DVD Інтернет Магазин
Купить Все CD — интернет магазин CD и DVD
  1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Проєкт

 Проєкт

ВСТУП

(Історична  довідка)

         Після  розвалу  СРСР  та  реставрації  капіталізму  на  його  території  в  ідеологічній  сфері  відчувається  деякий  вакуум.  Для  відрод-   ження  позитивного  погляду  на  історію  соціалісти  України  пропонують  свій  підхід  для  вирішення  цієї  проблеми.  І,  перш  за  все,  щоб  не  заплутатися  в  різних  футурологічних  теоріях,  ми  повинні  ясно  бачити  в  який  час  і  в  якому  світі  ми  живемо.

 1.   На  планеті  Земля,  в  окремих  країнах,  регіонах  вже  четверте  століття  йде  Антифеодальна, антиабсолютистська  революція.  Її  етапи:  Англійська,  Французька,  Євро-Азійська,  яка  включає  в  себе  революції в  Китаї,  Росії,  Німеччині,  Австро-Угорщині,  Туреччині,  та революція  в  ісламському  світі,  яка  розпочалась  з  Ірану.  При  цьому  в  цих  революціях  необхідно  виділяти  окремо  саме  її революційний  етап, за  яким  слідує  її  продовження  в  еволюційній формі:  поступове  розширення  прав  народу  і  окремої  людини,  поступове  оновлення  державних  та  громадянських  інституцій,  їх  демократизація,  розширення  їх  функцій  і  т.п.  При  цьому  у  кожній  конкретній  країні  стержневу  роль  грала  соціальна  революція:  який  клас  був  рушійною  силою  в  боротьбі  проти  «родимих  плям»  феодалізму  на  кожному  її  етапі.  В  цьому  сенсі  боротьба  в  Україні  за  парламентську  республіку  проти  президентської  з  царськими  повноваженнями,  за  розширення  прав  регіонів,  міст,  місцевого  самоврядування  і  т.п.    -  все  це  елементи  антиабсолютистської  революції  на її  еволюційному  етапі.                                

2.  З  застосування  США  в  війні  з  Японією  в  серпні  1945 р.  ядерної  зброї  людство  вступило  в  атомну  добу.  Те,  що  було  раніше на  кінчику  пера  фізиків-теоретиків -  енергія  ядра  атома  -  стало  ключовим,  визначальним  фактором  світової  політики. Під  час  гонки  озброєнь  з’являється  ракетна  техніка,  для  управління  якою  створюють  все  більш  потужні  електронно-обчислювальні  машини.  Всі  ці  досягнення  находять  широке  застосування  в  невійськовій  сфері  господарства:  створюються  атомні  електростанції,  людина  проникає  в  космос,  з’являється  кібернетика,  як  наука  про  управління.       Все  більш  прискорений  прогрес  в  різних  сферах  науки  та  техніки  в  узагальненому  вигляді  здобув  назву  науково-технічна  революція (НТР).  Перед,  під час  та після  Другої  світової  війни  широкого  розповсюдження  набули  іменні  науково-виробничі  об’єднання.                          З  початком  ХХ! століття  все  більшого  поширення  набуває  робототехніка,  дослідження  можливостей  штучного  інтелекту.  Глобалізація,  кардинально  розширюючи  можливості  ведучих  країн  світу,  разом  з  тим  загострює  конкурентну  боротьбу  між  ними  за  світове  лідерство.  Широке  зростання  націоналізму,  а  також  вичерпання  традиційних джерел  сировини  та  енергії  в  найближчі  20 -  30 років,  може  поставити  світ  перед  перспективою  його  нового  переділу,  тобто  Третьої  Світової  війни.  Реальною  альтернативою  такому  розвитку  подій,  а  також  необхідність  спільного  знаходження  відповідей  на  глобальні  кліматичні, екологічні,  інші  виклики  повинна  стати  консолідація  здорових  сил  людства  з  метою  перебудови  світового  порядку  на  принципах  раціоналізму  та  гуманізму,  тобто  соціалістичного  глобалізму.

3.  Першою  формою  державності  у  східних  слов’ян  була  Київська  Русь.  Але  після  її  розгрому  в  ході  татаро-монгольського  нашестя,  різні  регіони  проживання  східних  слов’ян  опинились  в  різних  умовах,  ізольованими  один  від  одного  і  підконтрольними  більш  віддаленим, які збереглися  державним  утворенням.  Північно-Західна    частина  опинилась  під  контролем  Литви,  а  потім  Речі  Посполитої.  Північно-Східна частина – під  Золотою  Ордою.  Південно-Західна -  під  Польщею  та  Кримським  ханством.  З  цього  моменту і  починається,  переважно  в  сільській  місцевості,  формування  трьох  східно-слов’янських  народів:  білорусів,  росіян,  українців.                            Найбільш  важка  ситуація  склалася  на  південному  заході  проживання  східних  слов’ян:  тут  вони  зазнавали  не  тільки  експлуатації  та  релігійних  утисків  з  боку  католицької  Польщі,  але  й  були  постійно  діючим    резервуаром  рабів  усіх  статевовікових  категорій  для  Кримського  ханства.  Саме вони  складали  основну  робочу  силу  для  заняття  ремеслом,  сільськогосподарськими  роботами,  будівництвом  на  Кримському  півострові  у  потомственних  скотарів,  кримських  татар.  Жіноча  частина  рабів  поповнювала  гареми.  Надлишок  рабів  і  діти  йшли  на  невольничі  ринки  Криму  та  Османської  імперії.                                                                                                        Найбільш  сприятлива  ситуація  для  формування  східнослов’янської  державності  в  середньовіччі  склалась  в  північно-східних  районах  проживання  східних  слов’ян,  які  за  п’ять  століть  пройшли  шлях  від  удільного  князівства  до  Російської  імперії,  і  в  склад  якої  з  часом  ввійшли  і  Білорусія,  і  Україна,  і  Крим.                                                 Відмінною  особливістю  розвитку  східнослов’янської    цивілізації  було  запозичення  у  сусідів  всього  прогресивного:  у  варягів  -  форму  державності,  у  Візантії  -  християнство;  при  Петру 1  -  європейську  техніку,  культуру,  науку.  В.І.Ленін  запозичив  в  Європі  революційний  марксистський  соціалізм,  який  перетворив  на  певному  етапі  східних  слов’ян  в  регіональних  лідерів,  які  при  підтримці  народів  Закавказзя  та  Середньої  Азії  внесли  вирішальний  внесок  в  розгром  гітлерівської  Німеччини  та  мілітаристської  Японії,  розвал  світової  колоніальної  системи.  Продовжуючи  цю  історичну  традицію,  СПУ  запозичила  європейський  демократичний  соціалізм,  розвиваючи  та  доповнюючи  його  найкращі  якості.                                       В  своєму  розвитку  Україна  пройшла  наступні  форми – етапи  абсолютизму:                                                                                                                     -  в  складі  Російської  імперії,  до  революції  1917 р.  -   царський;          -  в  складі  СРСР  -  генсековський;                                                                      -  після  розпаду  СРСР  -  недорозвинений  президентський.                     В  теперішній  час  в  Україні  склалась  система  диктатури  великих  грошей,  система  олігархічного  абсолютизму.

Секретар  Дніпропетровського                            обкому  СПУ                                                            Лісовець А.С.                                                                                              

При реєстрації політичної партії необхідно сплатити адміністративний збір одним платежем, кінцевого власника вказувати необов'язково. А після реєстрації партія повинна створити 15 обласних організацій.

Міністерство юстиції України опублікувало рекомендації, які важливо врахувати при реєстрації політичної партії, передає видання «Закон і Бізнес».

«При підготовці необхідного пакета документів важливо врахувати деякі основні моменти:

- у заяві про реєстрацію політичні партії не зобов’язані вказувати кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи – сторінки з цією інформацією не заповнюються і не подаються;

- адміністративний збір щодо реєстрації політичної партії (294 280 грн) повинен бути сплачений одним платежем (квитанція додається до документів);

- протягом півроку з моменту реєстрації політична партія має утворити 15 обласних організацій», - йдеться в повідомленні Мін'юсту.

Також відомство дало рекомендації для вже зареєстрованих політичних партій.

«Якщо політична партія вже створена, але має намір внести зміни до відомостей:

- у протоколі з’їзду потрібно зазначити: дату, час та місце скликання з’їзду політичної партії; норму представництва делегатів від структурних утворень політичної партії відповідно до вимог її статуту; повне найменування структурних утворень, делегати від яких присутні на з’їзді; назву та дату засідання органу управління політичної партії (наприклад, Політична рада, Президія тощо), яким приймалися відповідні рішення;

- протягом 10 днів після з’їзду мають бути подані відповідні документи до реєструючого органу;

- при зміні найменування громадського формування попередня назва політичної партії не зазначається – лише нова та код ЄДРПОУ юридичної особи.

Нагадаємо, що станом на 01.01.2020 в Україні офіційно зареєстровано 349 партій.

Закон і Бізнес

НЕТ – ВЫБОРАМ БЕЗ ВЫБОРА ДЛЯ ЛЕВЫХ!

Обращение Председателя Общественной организации

«Социал-демократическая платформа» Сергея Мануйленко

к сторонникам социалистической и социал-демократической идеологии

 

Уважаемые товарищи!

 

Новоизбранным Президентом Украины Владимиром Зеленским на 21 июля 2019 года назначены внеочередные  парламентские выборы! Казалось бы что здесь такого?

Но посмотрев список политических партий, принимающих участие в парламентских выборах, можно увидеть отсутствие левоцентристских партий, исповедующих принципы социального государства!

Зато ряд политических партий, которым соцопросы «пророчат» победу на парламентских выборах, основой своей идеологии провозглашают разные формы неолиберального мировоззрения, то есть, отказ от выполнения государством социальной функции - обеспечения своим гражданам права на труд и отдых, социальную защиту, охрану здоровья и медицинскую помощь, на достойный жизненный уровень, жилье, бесплатное, доступное образование, что равносильно отказу соблюдать Конституцию Украины, согласно которой Украина – социальное государство!

При этом данные политсилы выступают за свободную продажу земли, что угрожает потере контроля со стороны государства за ключевым национальным ресурсом, без чего существование независимого государства просто немыслимо…

Например, согласно Священному Писанию, Бог повелел народу Израиля не продавать землю окончательно и бесповоротно, потому что знал, что со временем связанные с землевладением богатство и ресурсы будут сосредоточены в руках немногих людей. Семейные проблемы, болезни, ошибочные решения и другие несчастья могут привести к тому, что некоторые землевладельцы будут продавать свои земли для краткосрочной выгоды или даже для выживания. При этом семья может лишиться собственности, вследствие чего пострадают последующие поколения. Поэтому в Библии написано: «Землю не должно продавать навсегда, ибо Моя земля: вы пришельцы и поселенцы у меня» (Лев. 25:23).

Нам, украинцам, есть чему поучиться у древних израильтян!!!

Совет Общественной организации «Социал-демократическая платформа» еще в  ноябре 2012 года принял решение о поддержке Социалистической партии Украины! Члены нашей Организации приняли участие в формировании структуры Соцпартии – Волновахского районного комитета СПУ. Но к сожалению, из-за рейдерской атаки на СПУ, невыполнения Минюстом решения Высшего админсуда от 13 июня 2017 года, партия во главе с ее избранным руководителем Садовым Н.И. не может принимать участие в избирательных кампаниях. Насколько известно, руководством СПУ готовится обращение в Европейский суд по правам человека…

Была надежда, что левые политические договорятся идти на выборы единым фронтом пойдут на выборы, но  этого не случилось. К сожалению, за годы существования независимой Украины, левые научились только раскалываться, разбредаться, а вот объединяться на взаимовыгодных условиях… А ведь это им нужно в первую очередь, а не, например, Общественной организации «Социал-демократическая платформа»! Мы всего лишь общественная организация, созданная для защиты прав наемных работников и лиц с инвалидностью, занимаемся общественным контролем на территории Донбасса!

В сложившейся ситуации я, социалист по убеждению, Председатель Общественной организации «Социал-демократическая платформа» объективно не вижу кого поддерживать на нынешних парламентских выборах. Трудно не согласиться с цитатой Ленина: «Суть капиталистической демократии: угнетенным раз в несколько лет позволяют решать, какой именно из представителей угнетающего класса будет в парламенте представлять и подавлять их».

Со всей ответственностью заявляю, что пока Социалистическая партия Украины во главе с Садовым Н.И. или объединение левых сил, поддерживаемое Соцпартией, не будут участвовать в парламентских выборах, принципиально отказываюсь идти на компромисс со своими принципами и принимать участие в таких «выборах»!!!

И наконец, закончу свое обращение цитатой Джорджа Оруэлла, который верно отметил: «Люди, которые голосуют за неудачников, предателей и мошенников, не являются жертвами. Они соучастники»

Вы хотите быть такими «соучастниками»? Я нет! Думайте!

 

СОЦИАЛИСТЫ, СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТЫ! БОРИТЕСЬ И ПОДДЕРЖИВАЙТЕ СВОИХ - ВМЕСТЕ! ТОГДА ПОБЕДИТЕ!

 

 

С Уважением,

Сергей МАНУЙЛЕНКО,

Председатель Общественной организации «Социал-

демократическая платформа»

 

14.07.2019 

Соціалісти та Верховна Рада України

Позачергові парламентські вибори в Україні відбулися. Не зважаючи на нашу, хоч і недостатню, активність на місцях, Соціалістична партія України залишається позапарламентською. Яким же повинно бути ставлення соціалістів до буржуазного парламенту?

Розуміючи несприйняття більшістю населення класичних положень з цього приводу, пропоную без детальних пояснень один із варіантів партійно-політичної роботи соціалістів в умовах, що склалися. Оскільки значна частина населення, зокрема й Київської області, на виборах підтримала політичні партії «Слуга народу» та «Опозиційна платформа – За життя», то соціалістам в інтересах трудящих доцільно шукати способи співпраці з цими партіями для вирішення нагальних питань сьогодення:

1. Зупинити збройний конфлікт на Донбасі!

2. Відновити поступальний розвиток економіки в інтересах трудящих і на цій основі

3. підвищення добробуту всього населення України.

Якщо з народними депутатами, обраними в одномандатних округах, регіональним та місцевим партійним організаціям під силу організувати співпрацю з окремих питань громадського життя та реалізації правовогозахисту загальновизнаних, життєво значимих інтересів населення, то співпрацю з політичними партіями повинно організовувати керівництво СПУ. Отже, підготовка і проведення Надзвичайного з'їзду соціалістів України для переборення тривалої кризи в СПУ стала ще більш актуальною!

 

С. Лукіянюк

Читачам сайту пропонується дискусійна точка зору С.Лукіянюка Кому під силу наша суспільна криза?

Промова В.Зеленського на інавгурації дає повід для питання: «Кому під силу наша суспільна криза?», в якій нагальним є зупинити збройний конфлікт на Донбасі!

Аналіз історичного процесу з точки зору соціального прогресу веде до висновку про необхідність формування загальнонацінальної демократичної політичної організації трудящих шляхом консолідації їх рухів в єдину силу для організації громадського контролю соціально-економічного становища на місцях та політичної ситуації в країні, мотивацією якого є забезпечити реалізацію правового захисту загальновизнаних життєво значимих інтересів населення України.

Хоча засновники Соціалістичної партії України проголосили її в 1991 році добровільною політичною організацією трудящих, сьогодні постало завдання скликати Надзвичайний з'їзд соціалістів, щоб не стільки перебороти тривалу кризу керівництва СПУ, скільки – вирішити долю Партії шляхом її демократизації.

Першочерговим для партійних організацій бачиться: відновлення їх діяльності як місцевих та регіональних структур загальнонаціональної демократичної політичної організації трудящих, створення районних, міських, обласних ініціативних груп підготовки Надзвичайний з'їзд соціалістів України, відповідного організаційного комітету. Підтримка Політрадою СПУ (а їх уже дві: після січня 2019 року – Садового М.І. та Киви І.В., з формально державною реєстрацією) такої ініціативи соціалістів безумовно створила б сприятливі умови для переборення тривалої кризи державно-правового регулювання суспільних відносин в Україні.

Формування загальнонацінальної демократичної політичної організації трудящих зупинило б спекуляції різних політичних сил на лівих гаслах. До того ж, лише консолідованим рухам трудящих під силу наша суспільна криза, лише в їх інтересах зупинити збройний конфлікт на Донбасі, розвивати економіку, підвищити добробут всього населення України!

Про демократизацію Партії

Для вироблення пропозицій щодо виведення СПУ з кризового стану Робочій групі, створеній 15 вересня на Київських обласних зборах соціалістів, доцільно аналізувати причини тривалого наростання кризи керівництва СПУ до нинішнього розвалу низових її ланок. Залишаю професійним аналітикам продовжити їх дослідження проблем СПУ, про які ми знаємо з преси та Інтернету, і які на жаль не дають відповіді на питання, що робити? Тому пропонується дещо спрощений, зате продуктивний аналіз еволюції СПУ від демократичної політичної організації трудящих, як проголошено її засновниками в Статуті 1991 року, до нинішньої лівоцентристської (?) партії зі Статутом, наповненим рядом недемократичних норм при формально проголошеній партійній демократії. Отже в зв'язку з цим, доцільно звернути увагу на наступні особливості Статуту СПУ редакції 1991 року та будь-якого з останніх його редакцій.

1) Так в першому Статуті СПУ відсутній, так званий, принцип демократичного централізму, який появився в наступних його редакціях і небезпечний щодо можливості нав'язування первинним партійним осередкам волі вище стоящих органів, в той час як їх функціональне завдання в демократичній політичній організації трудящих - координувати діяльність низових партійних організацій.

2) Не заглиблюючись в історію, можна лише гадати про причини його появи у Статуті СПУ. Але можливість для його появи забезпечив принцип більшовизму при прийнятті рішення, що був закладений уже в першому Статуті СПУ, також небезпечний для партійної демократії, який створює умови для маніпуляції меншості більшістю. Заміна в Статуті СПУ принципу більшовизму на  принцип консенсусу при прийнятті рішень – перший, необхідний, основний крок до демократизації Партії. Попутно буде усунуто нормативну базу для розколів у партії, які супроводжували СПУ  все життя, починаючи з ПСПУ Н. Віт-ренко

3)  На жаль, проголошений в Статуті СПУ принцип, що первинні партійні осередки є основою Партії має декларативний характер і не виконується на практиці, та й багато норм Статуту протирічать йому. Тому для демократизації Партії потрібно не лише проголосити, але й реалізувати даний принцип партійної демократії в нормах Статуту:
(1) Прийом у члени Партії провадити лише за рішенням первинного партійного осередку в індивідуальному порядку на підставі письмової заяви про бажання стати членом партії. Рішення про прийом в члени Партії приймається на зборах первинного осередку консенсусом і є остаточним;

(2) Член Партії за недотримання вимог Статуту, невиконання партійних рішень, нанесення своєю діяльністю шкоди репутації Партії притягується до відповідальності лише первинним партійним осередком.

Як логічний етап в процесі демократизації Партії – Надзвичайний з'їзд делегатів-соціалістів, обраних демократично від усіх партійних організацій, починаючи з первинних осередків, який вправі вирішити долю Соціалістичної партії України. Всі ж інші діяння політиків є нікчемними в правовому відношенні, а то й злочинними!

 

С. Лукіянюк  

Осенью будет тяжело, а против Порошенко объединятся все, кроме двух групп - известный политолог

Политэксперт, представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека МИХАИЛ ЧАПЛЫГА, также известный как блогер Анархист Миха, в интервью "Апострофу" рассказал, почему во власти ведется ожесточенная борьба за пост омбудсмена, как скажется на репутации Петра Порошенко лишение украинского гражданства экс-главы Одесской облгосадминистрации Михеила Саакашвили, почему осенью почти все политические игроки объединятся в коалицию против президента и по какой причине досрочные выборы в парламент возможны уже весной.

- По ситуации с омбудсменом. Во время голосования за закон о Конституционном суде в Верховной Раде произошла путаница с поправками и процедурой голосования за омбудсмена. Почему так важно сохранить тайное голосование за уполномоченного по правам человека?

- Как такового жесткого требования по закрытой или открытой процедуре в международных рекомендациях нет, но там есть требования касательно прозрачности процедуры и минимизации политического влияния на процедуру избрания. Проведя оценку всех возможных процедур, которые у нас есть в парламенте, и международная сеть омбудсмена, и европейские институции, и другие международные организации пришли к выводу, что процедура голосования в зале чревата, во-первых, большой политизацией, когда фактически должность омбудсмена может быть выставлена в пакете какого-то политического торга и с целью контроля, как голосуют политические партии по своим договоренностям, а для такого контроля нужно четко видеть, кто и как жмет на кнопки. И второй риск – это так называемое кнопкодавство, то, чего нет в других парламентах мира, но есть у нас: когда в зале присутствуют 100 депутатов, а голосует 300. Эти две вещи вызвали огромную обеспокоенность. И единственный способ противостоять этому всему, то есть избежать манипуляций и политических торгов – сохранить процедуру тайного голосования бюллетенями. Соответственно, это то, на чем настаивают и правозащитники, и международные организации.

Мы понимаем, что "Народный фронт" уже открытым текстом говорит, что они хотят своего кандидата. Они готовы уже торговаться, говоря: "Эту должность отдайте нам, а мы вам отдадим другую". На что у международных институций волосы становятся дыбом. Они, естественно, высказали письменно на имя спикера, президента, глав фракций и комитетов все, что они по этому поводу думают, и сказали, что такого быть не должно. Омбудсмен – вне политики вообще, это права человека. Омбудсмен не должен быть удобен ни оппозиции, ни власти, он должен быть независимым, должен быть, как заноза, неудобным. Но если уже конкретные политические группы открыто говорят, что "мы хотим, чтобы это была наша должность по шахматке должностей", это вызывает шок и удивление у международных институций, поэтому и началась такая битва. "Блок Петра Порошенко" в принципе прислушивается к рекомендациям, поэтому они неохотно готовы идти на такие уступки, они хотят все-таки сохранить процедуру честной. Более того, это поддерживают почти все, кроме "Народного фронта".

- Особо не секрет, что желаемый кандидат – это народный депутат Людмила Денисова от "Народного фронта". Почему в НФ так хотят протолкнуть ее и получить этот пост?

- Они полностью на себе хотят замкнуть весь силовой блок и контроль над ним. На сегодня они контролируют Министерство юстиции, которое контролирует пенитенциарную систему. Что самое страшное – они внесли такие изменения, что теперь расследование преступлений, которые происходят на территории пенитенциарных учреждений, – это дело Минюста. Мы это оспариваем в КСУ. Не может система сама себя расследовать и контролировать. То же и с полицией. Сколько мы воюем с полицией, а теперь представьте, что в этой сфере будет стоять их же удобный омбудсмен, что будет?

К слову, мы долгое время наблюдали снижение жалоб на пытки в местах несвободы. Но, к сожалению, последний год идет серьезный рост жалоб на пытки, в том числе и в СИЗО, и в местах временного содержания под стражей. У нас много жалоб на пытки в пенитенциарке и полиции. Мы, естественно, не молчим, мы это все и в спецдокладах парламенту говорим, и на международном уровне, и соответствующим ведомствам. Естественно, это вызывает раздражение и желание поставить сюда того, кто будет молчать.

А нам за пять лет удалось создать лучший в Европе национальный превентивный механизм против пыток. Украина – страна Конвенции ООН против пыток. И мы также в 2006 году ратифицировали дополнительный протокол к Конвенции против пыток, согласно которому страны создают национальный превентивный механизм против пыток. Он может быть разным в разных странах, но он позволяет упредить появление такого явления, как пытки в местах несвободы – это могут быть и психиатрия, и детские учреждения, в общем, любое закрытое учреждение, место несвободы, откуда человек по своей воле выйти не может. Мы создали его по модели омбудсмен+, когда у нас есть сеть национальных мониторов, которые прошли соответствующие тренинги и которые привлекаются нами как независимые общественные мониторы

Теперь это все не устраивает ни пенитенциарку, ни Минюст, ни полицию, ни МВД, естественно, они хотят избавиться от этого всего и поставить своего человека, который просто все зарубит на корню, законсервирует всю систему и ее проблемы внутри себя, поэтому идет такая ожесточенная борьба.

- Президент уже пообещал вмешаться в ситуацию, насколько вы верите, что ситуация изменится?

- Верю. Я не скажу, откуда, но я знаю одну фразу, которая прозвучала на совещании одной из правящих партий по этому поводу. Прозвучал вопрос: "Если, не приведи Господи, кто-то из вас попадет в место несвободы, вы хотите, чтобы к вам пришел независимый омбудсмен или омбудсмен от "Народного фронта", полностью подконтрольный?" Видимо, это возымело действие, люди поняли, насколько важно иметь неудобного, но независимого омбудсмена.

- То есть назначение Денисовой сейчас под сомнением?

- Да, это так.

Людмила Денисова и лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк во время заседания Верховной РадыФото: УНИАН

- А когда голосование все же может состояться?

- По факту – никогда. Ситуация заведена в два тупика. Тупик первый – в законе четко выписано: 20 дней на выдвижение и 10 дней на голосование. Последнее окно для голосования было 6 июня, в этот день у них не хватало голосов, и они решили не ставить это на голосование. Закон не предусматривает ничего другого: если не произошло голосование в отведенный срок, то ничего другого быть не может. Значит, мы вышли за рамки права, эту процедуру уже провести нельзя, существующая тройка кандидатов уже не может быть заявлена. Но и новую процедуру нельзя назначить, ведь для того, чтобы ее начать, нужно еще 20 дней на выдвижение и опять 10 дней на голосование, а для этого спикер Верховной Рады должен объявить результаты предыдущего голосования, которого не было и которое нельзя провести. То есть, если сейчас поставить на голосование, любой из нас идет в административный суд и выигрывает. Но даже если не пойдет, это уже подрыв основ независимости офиса, потому что это означает вечно быть "на крючке".

Какой тогда возможный вариант? Поставить на нулевое голосование, то есть поставить на голосование, но не голосовать, потом объявить, что у всех по нулям – и поэтому нужна новая процедура. Но есть еще нюанс. У нас теперь два равнозначных закона противоречат друг другу, когда закон про уполномоченного говорит – тайное [голосование] бюллетенями, а регламент говорит – кнопками в зале. Вопрос: как быть? Никак. Два тупика, в которые жадность и политический торг "Народного фронта" загнали ситуацию. Но есть и плюсы – мы стали самой защищаемой институцией на международном уровне. Впервые за 20 лет истории институции правозащитная среда выдвинула среди четырех кандидатов действующего омбудсмена.

- То есть пока на этом посту будет действующий омбудсмен – Валерия Лутковская?

- В любой стране мира мандат предыдущего омбудсмена действует до тех пор, пока присягу не приносит новый.

- Не могу не спросить. Некоторые нардепы говорят, что так называемая группа нардепа Сергея Левочкина в парламенте хочет оставить Лутковскую на этом посту, поэтому, скажем так, срывает голосование. Это так?

- На самом деле нет никакой теории заговора, нет никакого Левочкина, если честно, я его даже не знаю. Все, что сделано в Раде, без лишней скромности, сделано мной. Я и есть "Левочкин". И это можно отследить по всей моей кампании в Facebook с февраля месяца. Ни одной закулисной договоренности. Да, мы общались с правозащитниками, они обращались к властям, и это зафиксировано в их публичных обращениях. Манипуляторы перемудрили сами себя, а виноват Левочкин. А почему не Ляшко?

- Перейдем к связанной с омбудсменом горячей теме – гражданству Михеила Саакашвили. Как считаете, насколько законным было решение? И насколько это было нарушением прав человека?

- Как представитель офиса омбудсмена ничего не скажу, поскольку у нас были его представители, а у нас действует тайна общения с уполномоченным. Как эксперт могу сказать следующее: в Конституции есть прямая норма, в которой сказано, что никто не может быть лишен гражданства. Для меня верх абсурда, когда гарант Конституции, ссылаясь на какие-то решения комиссии по гражданству, нарушает прямую норму Конституции.

Я могу любить или не любить Саакашвили, мой Facebook пестрит злой сатирой по поводу него. Но дело не в том, люблю или не люблю, просто есть разница между феодальным государством и республикой. В республике гражданство – это принадлежность к общине, то есть не кто-то его дарует, какой-то суверен, а общество на основе публичных процедур создает возможности стать частью политической нации. В феодальном строе не так – там подданство феодалу: хочу - дам, хочу - отдам. К сожалению, мы в данном случае получаемся феодальной страной. Если у нас в Конституции записано, что никто не может быть лишен, значит, никто не может быть.

Если там якобы документы не так оформлены были или кто-то не провел проверку, то это вина чиновников, которые это должны были сделать. Значит, что нужно сделать? Провести расследование, кто и на каком этапе не проверил, покарать. Но человек, уже ставший гражданином, не может волюнтаристским образом быть лишен этого просто потому, что где-то кто-то из чиновников сделал какую-то ошибку. Мы – не феодальное государство, и если получил гражданство – значит, лишиться его можешь только по своей воле.

Более того, Украина является еще и страной Конвенции о сокращении безгражданства. К сожалению, каким-то магическим образом пару месяцев назад в Раде было заблокировано принятие необходимого закона, который бы ввел процедуры на исполнение этой Конвенции, таким образом, механизма реализации ее нет.

Я больше скажу, у нас подобных дел, как по Саакашвили, много. В 90-е годы очень много людей бежали - кто от войны в Армении, кто еще из-за чего-то. Союз ведь только распался, и я не знаю, честно-нечестно, но многие получили украинские паспорта через Миграционную службу. Что происходит сейчас? По прошествии стольких лет вдруг оказывается, что нет таких указов о гражданстве, их начинают отлавливать (а это тысячи людей) и начинают у них забирать паспорта и говорить, что они – не граждане. И мы на стороне этих людей, потому что они – уже граждане. И если виноват кто-то в Миграционной службе, то, будьте добры, вместе с полицией, прокуратурой выясняйте и наказывайте. Но не человек будет виноват в том, что это тогда произошло. То же самое и в случае с Саакашвили.

- Почему, думаете, это было сделано? Из причин назывались и месть, и устранение соперника, и деньги, и договоренность с грузинским олигархом Бидзиной Иванишвили. Ваше мнение?

- Я сужу по фактам. Я вижу политическую критику президента со стороны Саакашвили, я вижу, что эта критика нарастает – и она более жесткая, я вижу визит президента [Украины Петра Порошенко] в Грузию, после этого я вижу внезапное лишение гражданства Саакашвили. Какой вывод сделает здоровый, нормальный человек? Даже если там нет политической составляющей, любой человек уже, глядя на это, скажет, что она там есть.

- Рассказывают, что Порошенко в принципе тяжело воспринимает критику…

- Это правда. У меня была одна встреча с ним, достаточно позитивная, хотя с тех пор меня в АП больше не зовут. Была встреча, на которой я пытался высказать критику, но не в плане ударить президента, а наоборот – подсказать, как сделать лучше. Вопрос касался интересов учителей. На что президент достаточно бурно отреагировал, из серии: "Я понимаю, но этим пусть профсоюзы занимаются". Так реагировать на критику – плохая черта по одной простой причине: льстит только враг и противник, друг критикует, потому что надеется на позитивные изменения.

- Говорят, что он окружил себя людьми, которые создали для него так называемую теплую ванну, в которой отсутствует всякая критика.

- Очень похоже на правду. Очень похоже на то, что было в последние дни с Януковичем. Он в последние дни окружил себя 10-15 людьми, которых он слушал, которые пели ему любимые колыбельные, которые потом первыми же его предали. Собственно говоря, то же самое мы видим и здесь.

- Насколько эта ситуация с Саакашвили имиджево ударит по Порошенко?

- Очень сильно ударит, потому что нельзя бороться с политическими оппонентами путем лишения гражданства. Это в любой стране мира считается неприемлемым. Ценой попрания Конституции, гарантом которой ты являешься. Более того, если сейчас Саакашвили свободно путешествует по Европе, то можно представить, каково странам "нормандской четверки". Каковы вообще позиции нашей страны будут, если президент Украины, который должен действовать в лучших интересах страны, не пользуется достаточным уважением со стороны других членов "нормандской четверки"? От этого будет проигрывать наша страна. Украина не существует в каком-то изолированном пространстве, мы не можем установить здесь диктатуру и жить в вакууме, мы зависимы от отношения других стран, мы – часть большой геополитики, и от отношения к лицам, которые представляют страну в этой игре, зависит будущее нашей страны.

- Еще одна горячая тема – снятие неприкосновенности с народных депутатов. Генеральным прокурором Юрием Луценко было анонсировано много представлений, но разрешение на арест парламент одобрил только по Михаилу Добкину. Почему, как считаете, с остальными фигурантами вышло не так?

- Действует корпоративная этика депутатов, коллективный страх. Если сегодня так поступят с ними, завтра так поступят с любыми. Корни растут еще из советской психологии "был бы человек, а дело найдется". А чем депутат отличается от другого человека? Ничем. Более того, он даже под большим ударом. Я, например, кому интересен? Вещаю себе в Facebook, да и все. А от кнопки депутата зависят большие решения. И для того, чтобы сломать волю депутата, его можно просто запугать. Это раньше депутатам деньги предлагали, а сейчас им предлагают уголовные дела. И депутат понимает, что выбора нет, потому что общественное мнение в любом случае против депутата. Плохо голосуешь – вот тебе дело. Каждый депутат боится. И то, что выкатывается сейчас в Раду, воспринимается как попытка сломать парламент. Каждый депутат психологически понимает: так будет с каждым, особенно неугодным. Но беда и корень всего в том, что мы так и не избавились от советской философии, о которой я уже сказал ранее. Вот если бы от этого избавились, никто бы не боялся, потому что тогда правоохранительная система не может нарисовать кому-то что-то. Последний пример с блогером из Житомира. У него был легальный договор с информационным агентством в России, он легально получал деньги на карточку и платил налоги, но ему приписали государственную измену.

- Что будет с "янтарным делом" депутатов Максима Полякова и Борислава Розенблата?

- Хотелось бы, чтобы закончилось судом, до тех пор, пока нет вердикта суда, человек невиновен, потому что у нас действует презумпция невиновности. Я приму любое решение суда, но пока что даже не вижу, чтобы дело было доведено до суда.

Юрий Луценко и Назар Холодницкий во время регламентного комитета по делу Борислава РозенблатаФото: УНИАН

- По депутатам Андрею Лозовому и Евгению Дейдею Юрий Луценко анонсировал повторное внесение в Раду осенью. Как считаете, второй раз удастся изменить ситуацию?

- Сомневаюсь, в силу, опять-таки, озвученных причин. Представления, скорее всего, будут, но вряд ли будут результативными

- В своем Facebook вы написали: "Интересно... сколько депутатов к осени поймут, что лучше выборы с риском пролететь, чем эта Рада с гарантией бардака". Правильно ли я понимаю, что вы за досрочные выборы парламента?

- Выборы – это единственная демократическая процедура, которая позволяет менять власть. И я привожу в пример систему США, где выборы происходят каждые два года, и ничего страшного от этого не происходит.

- В нынешних условиях, когда Порошенко и его фракция в парламенте, а также фракция "Народный фронт" против такого сценария, насколько возможны досрочные выборы, как считаете?

- Давайте разберем юридическую составляющую. На сегодня все – в воле президента. По Конституции это не обязанность президента – распускать парламент, если ряд условий выполняется, а его право. Соответственно, президент вправе принять то или иное решение. Но, как правило, президенты не всегда пользуются этим правом. Наоборот, они иногда им злоупотребляют, потому что подвешенный парламент более послушен президенту. Он может пугать даже не только мажоритарщиков (хотя мажоритарщики – это большие деньги на выборы), но и списочную часть парламента, поскольку не факт, что опять включат кого-то из желающих в список. Подвешенный парламент более выгоден любому президенту, потому что он более послушный.

Могут ли появиться юридические предпосылки? Могут. Например, в один прекрасный момент может оказаться, что нет большинства. Собственно говоря, наш премьер-министр [Владимир Гройсман] этим и шантажирует – и большинство, и президента. А избрать нового премьер-министра будет практически невозможно, потому что нужно будет сформировать новое большинство. Политически на сегодня это нереально. Соответственно, премьер может шантажировать и президента, и большинство… Хотя он уже это сделал, он сказал, что если до осени не будет проголосована пенсионная реформа (и она в первом чтении прошла), то я уйду в отставку – и все. А если уходит в отставку премьер, то нужно избирать нового, нужно новое большинство, собрать которое практически нереально. Поэтому премьер может шантажировать всех и говорить: "Либо вы голосуете за то, что я хочу, либо – выборы, потому что нового премьера не будет". И тут вопрос: пойдут ли президент и большинство на новые выборы либо будут угождать премьеру?

Юридические предпосылки появиться могут, но, скорее всего, они появятся не осенью. Осенью будет очень тяжелая экономическая ситуация и, скорее всего, начнется раскачка к тому, чтобы выборы произошли весной. Наибольшая интрига здесь – не столько парламентские выборы, сколько то, будут ли они совмещены с президентскими. Если верить социологии, можно найти следующую закономерность: при любых раскладах на очередных выборах, в любой паре, побеждает Тимошенко; если выборы президента досрочные, есть небольшая вероятность победы Порошенко, но есть и большая вероятность победы других кандидатов, которые близки к президенту. Если действующая политическая система хочет самосохраниться, то ей, конечно, выгоднее провести досрочные выборы. И, скорее всего, все это может быть весной. Вопрос в одном: будут ли это совмещенные президентские выборы или нет. Рискнет ли действующий президент играть в это либо будет пытаться через решения КСУ, через что угодно продлить свое существование во власти - вплоть до введения военного положения.

- Также вы писали о том, что к осени будет агрессивно настроенная друг к другу общая коалиция "анти-Порошенко"... Кто будет входить в эту коалицию?

- В нее будут входить все, кроме группы Рината Ахметова из Оппоблока и кроме группы, которая лояльна к Петру Алексеевичу и [министру внутренних дел] Арсену Авакову в "Народном фронте". Но Аваков играет сам на себя, можно предположить, что ему кажется, что он – новый мегаолигарх в этой стране, которому плевать на политические расклады. Он считает, что если он смог возглавить МВД и тем самым "контролировать" криминал, то ему все равно, кто в парламенте и правительстве, поэтому союз с Аваковым весьма шаткий. Тем не менее его группа пока будет на стороне президента. Зато все остальные политические силы заинтересованы в том, чтобы ослабить роль президента.

Политический труп президента сейчас мало кому интересен, интересен слабый президент. Как слабый подвешенный парламент интересен президенту, точно так же всем политическим игрокам и олигархам интересен слабый подвешенный президент. "Слабый" означает, что он запуган, что он боится принимать те или иные решения или вообще не имеет на них влияния. Формально будет всем управлять президент. У нас же есть такая патерналистская традиция, что за все в ответе президент, соответственно, все собаки за все беды в этой стране будут повешены на президента. Вопрос тогда, зачем его менять, чтобы на другого вешали, пусть этот будет. Важно, чтобы он реально верил, что он – президент и реально принимает решения, а на самом деле не имел бы никакого влияния ни на парламент, ни на правительство, ни на что вообще.

- А объединение премьер-министра Владимира Гройсмана с "Народным фронтом", о котором сейчас активно говорят, возможно? Или это все на уровне слухов?

- Нет, это естественное объединение. Но даже не с "Народным фронтом", НФ – это каша, такая же каша, как БПП и другие. Есть группы в НФ, есть группа бывшего премьер-министра Арсения Яценюка, а Гройсман сам по себе ничего не может сделать. Соответственно, для того, чтобы выжить, естественный интерес есть у группы Яценюка и у самого Гройсмана, который уже почувствовал себя царем вселенной. Они друг другу нужны, так что этот союз – естественный. Есть в этом интерес и Тимошенко, потому что ее тоже интересуют определенные бюджетные вещи. Особенно если поднять, как кто голосовал за бюджет, можно увидеть картину новой коалиции, на которую сам президент особого влияния не имеет, но вряд ли он об этом скажет публично.

- Какие еще неожиданные объединения возможны осенью?

- Пока не вижу таких. Нет почвы для их возникновения. Темной лошадкой остается Тимошенко, и пока все.

- А что касается нового проекта Надежды Савченко? Будет ли он иметь успех и зайдет ли она в Раду уже с новой силой?

- Я внимательно слежу за тем, что там происходит, вижу эти смешные встречи с избирателями по 15 человек. Это все ни о чем. Можно, конечно, слесаря сделать политиком, но затраты на раскрутку такого политика будут зашкаливать, и смысла нет. Учитывая, что ее риторика совпадает с риторикой, которую провозглашает "Украинский выбор" Виктора Медведчука, и понимая, что эта же риторика совпадает с позицией Вадима Рабиновича и его партии "За життя", можно предположить, что вся эта тройка будет в одном списке. Просто сейчас они накрывают разные электоральные поля. Даже если сказать, что есть провосточное электоральное поле, то в нем все равно есть оттенки. Вот и нужны политики, которые накрывают разные оттенки этого электорального поля, причем они вполне имеют поддержку и на Западной Украине. Потом они соберутся в одном списке, в одной партии, бренде, будут участвовать в выборах и, наверное, покажут весьма хороший результат.

- Что думаете по поводу недавней истории с замом Авакова Вадимом Трояном? Некоторые говорят, что таким образом Порошенко хочет приструнить Авакова, ставшего излишне самостоятельным.

- То, что президент пытается монополизировать свое влияние в стране, - это правда. Вопрос – удастся ли ему это? Я очень сомневаюсь, потому что та же история с Трояном вскрыла большой нарыв. В глазах общества ситуация с Трояном легальна, но легитимна ли она? Насколько восприняло общество эту картину? Если проанализировать, в обществе просто смеются над этим. Никто не верит в то, что деньги просто пропали, их не нашли. Плодятся теории заговоров, кто с кем вел переговоры. Люди понимают, что есть некие небожители, которые рассказывают про Революцию Достоинства, а на самом деле это – банда, где свои договорняки. К сожалению, это так воспринимается обществом. "К сожалению" – потому что это разрушает те ожидания, которые были, обещания, которые были даны еще три года назад народу. А, с другой стороны, может, это и к лучшему, потому что народ начинает понимать, кто им правит.

Юлия Забелина

Троянский конь: что стоит за атакой на людей Авакова

Замглавы МВД Вадим Троян стал фигурантом коррупционной истории— ГПУ провела обыск в его доме и задержала людей, якобы важных для теневых финопераций. Учитывая близость Трояна к главе МВД Арсену Авакову (а также историю с лишением гражданства Михаила Саакашвили), впору говорить о «публичной порке» оппонентов Петра Порошенко. Но в истории есть и необычные моменты, которые делают ее не столь однозначной.


Зачем Порошенко в ущерб себе сделал королевский подарок Саакашвили


«Давили, но договорились»

В пятницу появились данные об участии Трояна в коррупционной схеме — якобы «на горячем» — взятке в 1,5 млн грн — взяли его ближайших помощников, обыски прошли и у него дома. Сам чиновник попытался путать следы, убеждая, что на репортажном фото с обыска, слитом в Сеть, — обычные «копы» оформляют квартирную кражу. Однако в одном из гостей узнали прокурорского «важняка» (следователя по особо важным делам) Николая Макеева — значит, проводили обыск. Рядом с ним на фото сам Троян (подписывает протокол) и два черных пакета характерной формы: в таких могут лежать купюры. Позже вечером включился генпрокурор.

«За систематическое вымогательство задержаны Бржезинский, Иваштенко и гражданин Ш. (потом выяснилось, что это Шамрай. — Авт.). Они вымогали и получили у частного предпринимателя 1,5 млн 785 тыс. грн, которые разделили между собой и другими лицами. Было проведено 13 обысков, в том числе в квартире Трояна. Указанные деньги найти не удалось. Троим злоумышленникам объявлено о подозрении. Продолжаются следственные действия для установления полного состава лиц, которые получили неправомерную выгоду», — заявил Луценко в «Фейсбуке».


А ниже в комментариях подчеркнул: последняя фраза — ключевая. Также он сообщил, что в квартире Трояна было обнаружено 60 тыс. грн его личных средств, а номера купюр не совпали с теми, которые передал предприниматель. «Это важный нюанс. На Авакова явно давили, а потом договорились», — поделился соображениями собеседник «Вестей», близкий к Банковой. Финал истории — сообщение на сайте СБУ: «Было принято решение о проведении обыска в помещении Трояна. Это свидетельство равенства всех перед законом. Информация о его причастности к противоправной деятельности не подтвердилась».


В черных пакетах на столе, предположительно, были деньги. Фото: УНН


"Будет жестко". Рада променяла каникулы на жаркую подготовку к выборам


Что стоит за атакой

По некоторым данным, атака на Трояна могла быть следствием личностного конфликта между Луценко и Аваковым — в декабре 2016-го МВД начало расследование по вероятным махинациям генпрокурора с недвижимостью в центре Киева, на ул. Эспланадной. Впрочем, все не так просто. По данным источника в силовых кругах, полмиллиона от суммы могли предназначаться нардепу, лидеру «Нацкорпуса» Андрею Билецкому, еще часть — трем членам Нацкорпуса «Азова». Но в «Азове» информацию отрицают: его пресс-секретарь Александр Алферов сказал «Вестям», что не желает комментировать «выдумки» (а Юрий Луценко позже уточнил: подозреваемый Бржезинский — младший офицер Нацгвардии и не имеет отношения к Азову).

Также, по данным «Вестей», был обыск у близкого к Авакову политика Ильи Кивы (сам Кива сказал нам, что с 17 июля он «окончательно ушел из структуры МВД»). «У меня пока и рабочего кабинета нет, так что на работе меня обыскивать никак не могли. По месту прописки также никакого обыска не было», — уточнил он.

«Важно, что Билецкий при этом отдалился от Авакова — возможно, в силу личных амбиций. Батальоны перестают быть козырем главы МВД. С другой стороны, подпись Авакова стоит на документе о лишении гражданства Михаила Саакашвили — видимо, у кого-то было желание разделить ответственность, а Аваков этого не хотел. Вот и ответ», — считает собеседник, близкий к АП.


Гройсмана тянет к коровам, или Почему чиновники в Украине живут по традициям СССР


Бывший соратник Саакашвили Саша Боровик сказал «Вестям», что проблема более глубокая, нежели личная неприязнь, — МВД «обеспечивает безопасность режима, эксплуатирующего идеи европейскости», а потому Авакова, в отличие от Саакашвили, хотят не отстранить от политики в целом, а вынудить уступить президенту в стратегических переговорах о формировании новой коалиции (это ожидается осенью).

«Атака на Авакова — элемент большого противостояния БПП и НФ, — подтверждает «Вестям» политолог Руслан Бортник. — Думаю, прокол случился, когда информация «утекла» в СМИ — изначально дело не хотели предавать огласке, хотели лишь «подвесить» на крючок дела Трояна». А политолог Алексей Якубин напомнил «Вестям», что скандал вспыхнул вскоре после знаменитого твита Дональда Трампа, в котором тот призвал расследовать вмешательство Украины в избирательную кампанию в США.


Дружбы не вышло. "Аудиенции с Трампом больше не будет"


«Именно Аваков называл Трампа маргиналом, поэтому реакция ГПУ не случайна. И каждый раз, когда в США поднимают вопрос о помощи Киеву, отдельно уточняют «кроме Нацкорпуса», — рассказал Якубин. — Поэтому Банковая, во-первых, «копает» под Авакова, а во-вторых, ссорит его с американцами и своим же «Азовом».

Угрожали насилием и проблемами с полицией

Роль Трояна можно понять по материалам дела, слитым в Сеть. «Гражданин Игорь Шамрай (привлекался в 2012 г. по делу о мошенничестве) и начальник отдела комплектации Нацгвардии Владимир Бржезинский при участии Трояна вымогали 1,6 млн грн у предпринимателя Сергея Шомана», - установили в ГПУ.

Троян и Бржезинский — хорошие знакомые, позируют на общих фото. Оба они, якобы, создали проблемы предпринимателю, заблокировав счета. А Шамрай и Бржезинский обещали привлечь налоговиков к ответственности через связи в Нацполиции. «Требования они сопровождали угрозами физического насилия, угрожали создать ему проблемы с полицией», — сказано в деле. Долю Трояну (300 тыс. грн) 21 июля якобы передали через его помощницу.

На папері ніби є, а в кишені — пусто.

Дані статистики щодо середніх зарплат дуже дивують

Держстат визначив найприбутковіші професії. Якщо вірити цифрам, то непогано заробляють фахівці фінансової та страхової сфери, IT-технологій. Їхня зарплата у квітні становила майже 12 тисяч гривень.

Суттєво менші заробітки в торгівлі, промисловості, на транспорті, у будівництві -- в межах 5,6 -- 7 тисяч гривень. Найнижчі зарплати зафіксовано в сферах харчування (4,6 тисячі гривень), у сільському, лісовому та рибному господарстві (4,8 -- 5,1 тисячі гривень). Медики та освітяни також не розкошують, заробляючи до 5,3 тисячі гривень.   Різняться зарплати й по регіонах. Найвищі заробітки у Києві — в середньому 10 788 гривень.

Мешканці інших областей отримують значно менші суми. Наприклад, середня зарплата на Дніпропетровщині -- 6440 грн., на Харківщині -- 5880, на Черкащині -- 5614 грн., на Волині -- 5300 гривень.  

Цікаво, що середня номінальна зарплата у квітні порівняно з березнем зменшилася на 1,4% -- до 6559 гривень. Попри це, прем'єр-міністр Гройсман переконує, що до кінця року середня зарплата має зрости до 7100 гривень.  

 -- Невідомо, як тепер виводить показник середньої зарплати Держстат, -- коментує Андрій Новак, голова Комітету економістів України. -- Навіть та зарплата, яку вказують -- 6550 гривень, є радше рідкістю, аніж масовим явищем. Щоб мати в середньому 6500 гривень, як мінімум третина працівників в країні повинна отримувати 10 тисяч гривень. А така зарплата зустічається дуже рідко, її отримують фахівці, які працюють на високооплачуваних посадах у найзаможніших містах-мільйонниках. Усі інші отримують набагато менше ніж 6 тисяч гривень, дуже велика кількість людей має мінімальну зарплату -- 3200 гривень. Важко уявити, звідки наша статистика бере такі цифри. Ймовірно, це звичайні маніпуляції. Хтось чи в самому Держстаті, чи за вказівкою з Кабміну знайшов статистичний метод, як вийти на такий показник середньої зарплати. Для чого? Щоб продемонструвати, як "добре" уряд працює.  

 -- Чи зростатиме надалі середня зарплата?  

 -- Так, урядовці кажуть, що наші заробітки до кінця року підвищаться ще на 10%. При рості ВВП менш як 2% цього досягнути можна тільки за рахунок інфляційного ефекту. Але ми вже таке проходили на початку 1990-х років, коли всі номінально були мільйонерами, а купівельна спроможність тих сотень-тисяч карбованців була дуже низькою. Тому краще, щоб Держстат виводив показники реальної середньої зарплати, тобто співвідношення номінальної зарплати до інфляції. Хоч показник інфляції у нас також дуже маніпулятивний. Тому треба критично відноситися до даних статистики, бо більшість з них не відповідає дійсності, особливо щодо таких показників, як зарплата, інфляція, безробіття.  

 Економіка не працює, то про яке зростання зарплат може бути мова? Тим паче, що сам Кабмін нещодавно погіршив показник зростання ВВП з 3% до 1,8%, інфляції -- з 8% до 11%, безробіття -- з 9 до 11% на цей рік. Усі показники погіршуються, а Кабмін хоче, щоб зарплата зросла чи не на чверть за рік. При 1,8% росту ВВП таке підвищення заробітків можливе лише, якщо зростатиме інфляція.

  -- Яка частка зарплати перебуває в тіні?   

-- Детенізації зарплат, на жаль, не відбулося. Навпаки. Через підвищення мінімальної зарплати, до якого примусили підприємців, трудові відносини ще більше тінізуються. Роботодавці переводять працівників на 0,5 -- 0,75 ставки, при цьому реально вони працюють повний робочий день. 

Технологическая наука: чтобы быть впереди, надо быстрее идти

Новейшие технологии — основа реального могущества и независимости каждого государства. 

Типичная пропорция финансовых затрат на их создание выражается соотношением 1:10:100, где 1 — это средства на фундаментальные исследования, 10 — на прикладные и 100 — на внедрение в практику. Согласно указанному соотношению, обычно в развитых странах выделяются средства на: а) академические институты и университеты (из фондов фундаментальных исследований); б) научно-исследовательские институты (финансируются министерствами и крупной промышленностью); в) научно-производственные объединения (мощные технологические фирмы), преимущественно финансируемые за счет коммерческой деятельности.

В Украине до развала Советского Союза структура науки была несколько иная. В 1960–1970-х годах усилиями президента Академии наук УССР Б. Патона, имевшего инженерное образование и практику, огромная доля академических институтов, по сути, стали технологическими. Они мощно научно и технологически поддерживали основные отрасли промышленности Союза — космическую, машиностроительную, энергетическую, трубопроводную, военную и т.п. 

Отсутствие государственной стратегии развития технологий в 1990-х годах привела к почти полному разрушению государственных научно-исследовательских и проектных институтов, бывших в подчинении министерств. Однако основные научно-технологические центры Украины находились под "крылом" Академии наук, получали государственную поддержку, поэтому выжили и еще существуют. 

Однако теперь, в отличие от  НИИ естественнонаучного направления, технологические институты пребывают в несколько худшей ситуации. Промышленность Украины все еще очень слаба и почти не дает средств на исследования. К сожалению, не приходится рассчитывать и на международные научные гранты. Запад будет финансировать в Украине получение общечеловеческих знаний, то есть исследования по генетике, строению ядра, изучению галактик, экспедиции в Антарктиду. Украинские авторы, выполняющие такие исследования в рамках международных проектов по сформулированным зарубежными учеными программам и методикам, то есть как квалифицированные лаборанты, — получат западных соавторов, публикации и рейтинги. 

Запад не будет финансировать наших конструкторов тяжелой техники, разработчиков атомных технологий и исследований. Запад будет изучать, но не будет покупать соответствующие работы наших институтов. Максимум — они перекупят наших ученых, и тогда технологии по цене в десятки и сотни раз выше будут идти с Запада. У технологических ученых нет и не может быть таких индексов,  как у ученых в области естественных наук. 

Досадное непонимание структуры финансирования украинской науки проявилось в процессе формирования Идентификационного комитета (ИК) при Министерстве образования и науки и Научного комитета Национального совета по вопросам развития науки и технологий. Сосредоточенность на т.н. научных индексах привела в ИК преимущественно физиков, сформировавших Научный комитет, который во многом вскоре будет решать судьбу науки. Отметим: в Научном комитете из 24 членов только четыре представляют технические науки (16%!), причем у трех из них химическое образование, один — материаловед. Хотя среди кандидатов было много достойных претендентов, занимающихся проблемами техники, — в комитет не попал ни один! Возможно, такая ситуация была бы приемлемой для России, где основная технологическая наука финансируется через промышленные министерства, или для США, где только министерство энергетики выделяет на технологии средства, втрое (!) превышающие расходы их фонда фундаментальных исследований. Наши технологические ученые не получают дополнительное финансирование от министерств, поэтому такое отношение может окончательно разрушить отечественную технологическую науку. 

Справедливости ради следует сказать, что большая доля вины за такое состояние дел лежит на самих технологических институтах. Неизменность руководства, бесконтрольность со стороны государства, малое количество независимых людей, имеющих внешнее финансирование, — все это привело к узурпации власти и потере научного потенциала. 

Институт проблем прочности им. Г. Писаренко — один из флагманов украинской прикладной, технологической науки, который довольно успешно прошел пробную аттестацию 2016 г. (согласно новому Закону "О научной и научно-технической деятельности"). Следует напомнить: до больших потрясений, вызванных коллапсом СССР, в институте работало более 1000 человек. Теперь — чуть меньше 300, примерно половина из них — научные работники. За границу выехало около полусотни ученых, из них по специальности работают не более 20, и звезд с неба никто особо не хватает. Это для тех, у кого осталась некая ностальгия по якобы "высоким" технологиям в СССР: уровень был средний, по мировым меркам. Направление деятельности института в основном экспериментальное. В свое время (50–30 лет назад), в условиях международной изоляции, основатель и директор института академик Г. Писаренко поставил задачу: разрабатывать собственные уникальные установки для механических испытаний. Теперь, когда рынок открыт, подавляющее большинство этого оборудования оказалось обычным металлоломом, занимающим львиную долю помещений института. Списать его и отправить в утиль практически невозможно. Причины две: а) ностальгия старшего поколения; б) правила и порядки Академии, поскольку социализм — это "учет и контроль".

Пенсионеры — гордость и беда института. В массе их больше половины среди научных сотрудников, они же составляют большинство авторитетных ученых, в частности. Отправить их на пенсию  - это, во-первых, не гуманно, поскольку  означает обречь их на бедность, во-вторых,  не профессионально, поскольку резко снижает научный потенциал института. С другой стороны, именно эгоизм старшего поколения привел к тому, что многие перспективные специалисты среднего возраста, так и не дождавшись карьерного роста и условий для реализации научных идей, покинули институт. Однако положение институтских научных пенсионеров тоже довольно бесправное — все они работают на временных контрактах (только три месяца!) и полностью зависят от воли дирекции. Структура института, ученый совет, заведующие отделами за последние 25 лет практически не изменились. Руководящий научный состав института — это преимущественно те, кому за 70. Некоторые уже физически не могут приходить на работу (!).

В свое время академик Г. Писаренко основал не только институт, но и специализированную кафедру в Киевском политехническом институте, которая и была "кузницей" кадров. Туда поступали лучшие выпускники школ, а лучшие выпускники кафедры — отбирались в наш институт. Помню около полусотни неофитов середины и конца 1980-х. Талантливые, амбициозные, активные, трудолюбивые. Потом была серость 
1990-х —"тот ураган прошел, нас мало уцелело".  Тех, кто остался,  можно посчитать по пальцам одной руки. Сейчас все очень грустно с молодежью. Далеко не лучшие выпускники далеко не лучших вузов, и все равно — большой недобор кадров. В институте это объясняют объективными причинами: отсутствием государственного финансирования. Я считаю, что основная причина — то, что не провели формальное омоложение и переориентацию направлений деятельности института в 1990-х —  начале 2000-х, когда еще была возможность. С уходом среднего поколения институт посерел. А серость может притягивать только серость. Тот минимум защищенной и умной молодежи, которая еще здесь работает, не видит в институте будущего и по мере возможностей ищет другую пристань.

В 1969 г. в институте был основан научный журнал "Проблемы прочности", который переводится на английский авторитетным международным издательством Springer и является одним из немногочисленных украинских журналов, учитываемых в самых престижных мировых наукометрических базах Web of Science и Scopus. Журнал — жемчужина института, и многие международные специалисты, особенно из Азии или Восточной Европы, желают здесь публиковаться. К сожалению, научный уровень журнала тоже снижается. Причины внешние — непродуманная политика государства. В Украине формально нет необходимости присылать научные статьи в сильные журналы. Так называемые "мурзилки", а их едва ли не больше, чем "скопусных" международных журналов, публикуют быстрее.

В институте действует специализированный ученый совет по защите кандидатских и докторских диссертаций. К сожалению, защит очень мало. Критическая проблема с кадрами привела к резкому снижению качества диссертационных работ. Позиция руководства: если не будет защит, ученый совет вообще закроют, и упадут показатели института. Поэтому фактически единственным фильтром для таких работ является только количество публикаций, а в нашей стране — это очень ненадежный фильтр.

В советских традициях концентрации власти директор — не только обладатель всех титулов и званий, он — еще и председатель ученого совета, председатель специализированного совета по защите диссертаций, главный редактор журнала, а также — заведующий самого достойного отдела института, а кроме того — член академических конкурсных комиссий, распределяющий гранты. Это как если бы президент государства был и председателем Верховной Рады, председателем Верховного суда, министром информации и пропаганды, а также — директором НАК "Нафтогаз" и главой Нацбанка. Такое объединение полномочий часто приводит к конфликту интересов. 

"Нам свежий ветер перемен…" Согласно новому закону, научным сотрудникам делегировано право избирать дополнительных делегатов на съезд Академии, можем избирать ученый совет института. Однако большинство сотрудников-пенсионеров хотят сохранить то, что есть. Для примера приведу результаты голосования на выборах нового ученого совета, состоявшихся 15 июня этого года. В законе записано, что не менее 75% членов совета должны быть избраны тайным голосованием. В состав совета входит 21 человек, следовательно, 16 из них должны избираться путем голосования. Дирекция проигнорировала закон, введя без выборов еще одного заместителя директора и трех членов академии. Вместо того чтобы избирать членов ученого совета как делегатов от научных подразделений, было решено избирать всех всем коллективом, дав каждому избирателю право проголосовать 12 раз (что ограничивает права меньшинства). Кроме того, была введена ничем не подкрепленная норма о том, что избранным считается тот, кому отдали голоса не менее двух третей общего количества избирателей, что еще раз дискриминировало меньшинство. Это то же самое, если бы в Верховную Раду делегат от Запорожской области должен был бы избираться 2/3 населения Украины! Результат: из предложенных 20 кандидатов были избраны по такой процедуре только 6. Все они в возрасте более 70 лет, никто из них не имеет ни одной публикации в рейтинговых журналах (по крайней мере,  за последние 10–15 лет). Не прошли — 6 докторов наук в возрасте до 60 лет, даже те, кто регулярно публикуется в самых престижных научных журналах мира. 

Учитывая изложенное выше, хотелось бы поделиться размышлениями о том, что можно сделать для улучшения положения институтов прикладного (технологического) направления. Считаю, что мой научный и практический опыт дает мне такое право.

Прежде всего, замечу: историческая самоуправляемость НАН — это абсолютный миф. Позиция академии по отношению к государству — не указывайте нам, что делать, а дайте денег, и мы разберемся, на что их потратить, — не выдерживает исторической проверки. Партия всегда следила за тем, чтобы академические институты "не валяли дурака",  и занимались неотложными технологическими и военными проблемами. Поэтому, на мой взгляд, необходимо: 

1. Ограничить власть директора, который должен быть главным менеджером, а не "небожителем" и вершителем судеб каждого ученого. Для этого можно частично подчинить НАН Министерству образования и науки.

Создать на базе нынешних научных учреждений ряд научно-исследовательских институтов, подчиненных Министерству промышленной политики, государственному комитету по охране труда и т.п. Дать рядовым ученым право выбирать, в каком из новоподчиненных или созданных институтов они хотели бы работать. 

2. Правительство немедленно должно принять общее положение о пенсионерах (относительно труда, увольнения, оплаты, участия в научных конкурсах, незанятия административных должностей и т.п.), учитывая, что: а) на пенсионерах держатся остатки науки; б) их положение — бесправное; в) многие пенсионеры являются просто друзьями дирекции и давно не дают собственной научной продукции.

3. Отменить все доплаты за звания и титулы. Научная степень может требоваться для определенной должности, но не может быть основанием для повышения оклада, по сравнению с "беститульными" коллегами. Если ученый дает более качественную продукцию, то надо разработать соответствующие критерии оценивания и тогда платить за продукцию. В нашей стране люди часто покупают научные степени, чтобы государство потом им платило больше. Отсюда и корни парадокса — общая грамотность снижается, а ученых становится больше. Звание и титулы у нас используются как пережитки "совка". Титул — очень часто индульгенция от труда, а в развитых странах какими бы ни были предыдущие заслуги — работай или уволят. Как писал известный академик П. Капица в письме Сталину: есть только один способ быть впереди — это всегда быстро идти.

4. Немедленно сделать открытыми  в Интернете  все отчеты наших ученых (хотя бы за последние 15 лет) за работы,  выполненные в рамках бюджета и грантов. Общество должно знать, за что оно платит деньги. Почему-то государственная американская (стратегическая!) аэрокосмическая организация NASA держит отчеты в свободном доступе для всего мира; материалы по ядерным исследованиям и по обоснованию безопасности атомных электростанций Американское агентство по ядерному регулированию (NRC) предоставляет в свободный доступ. Почему тогда отчеты украинских академических институтов закрыты? Ответ: часто наши научные короли — голые, гранты распределяются между своими, отчеты дублируются по разным программам и являются морально устаревшими.

5. Кардинально уменьшить количество журналов, узаконенных для аттестации ученых. Журналы, главные редакторы которых — администраторы, не могут выступать как аттестационные (специализационные). Журнал — это независимая ветвь "власти" в научной сфере, а на Западе — это еще и независимый бизнес. 

6. Относительно рейтингов и критериев оценивания ученых. Сейчас все увлеклись индексом Хирша (h-index), однако в мировом научном сообществе продолжаются острые дискуссии по этому поводу. Взгляните на статьи физиков, имеющие 1000 авторов и более. Если каждый из авторов потом один раз процитирует эту свою статью — она получит рейтинг 1000. Учтите популярную среди ученых игру: процитируй меня, и я процитирую тебя. Вариант — процитируй директора, и тебе за это ничего не будет. Учтите популярные в некоторых отраслях науки (а то и в журналах) традиции давать ссылку на 100 "левых" статей; учтите, что есть молодые науки (где все каждый раз с начала), и на смену одной неправильной теории приходит новая неправильная, а цитирование и рейтинги — растут. Учтите, что в "старых" науках придумать новое — это потратить на порядки больше усилий, а ценность новых знаний намного выше. Поэтому, перефразируя Высоцкого, — хуже Хирша может быть только Хирш. По моему мнению, хороший ученый — это человек, который с небольшим количеством соавторов публикуется в престижных в своей области профессиональных журналах, регулярно представляет свои результаты на мировых форумах, а для технических направлений — налаживает хорошие контакты и сотрудничество с индустриальным сектором. 

7. Молодежь — самая болезненная тема. Как бы ни было трудно государству, но здесь нужно менять все кардинально. Принцип — избыточный набор в аспирантуру при конкурентной стипендии. Скажем, институт в год набирает 20 человек, с возможностью оставить у себя только 5. Остальные имеют право и возможность (требует согласования на правительственном уровне) претендовать на престижные должности в соответствующих отраслях промышленности. Это даст толчок индустрии. Именно индустрия, а не наука, является локомотивом прогресса. Грамотная индустрия формулирует задачу для науки — а это основное.

Эпопее с переизбранием членов Центральной избирательной комиссии 1 июня исполнится три года.

Оправдать или обосновать многосерийную историю под названием "Мы все требуем новую ЦИК, но что-то пошло не так", как и невозможность политических игроков договориться, больше нечем. Никаких приемлемых аргументов насчет "несвоевременно" или же институционных угроз нет. Циничность ситуации в том, что вопрос кадрового назначения будет влиять на рост недоверия к избирательному процессу и процедурам, и, как следствие, — к результатам. 

На выборах важна позиция не столько победителя, как стороны, которая проиграла, но, однако, доверяет неудовлетворительным для себя результатам и готова их принять, не обжалуя ни в судах, ни на площадях. Гипотетические риски могут перерасти в полноценный репутационный вред, который не компенсирует даже качественная и честная работа комиссии в перспективе. Если это тактика, то она гениальна, если же халатность — преступна. На фоне врученного детективами НАБУ сообщения о подозрении действующему председателю комиссии Михаилу Охендовскому бездеятельность парламента и неактивность президента будут загонять в тупик институционную подготовку судьбоносных для Украины выборов 2019 г. Кто-то должен взять на себя либо лидерство в процессе, либо ответственность. Крайне важны не только перезагрузка комиссии, но и ее институционная реформа, которая ныне невозможна. Речь идет об обеспечении открытости и подотчетности работы ЦИК, качественной текущей коммуникации с обществом, реформировании избирательного законодательства, а также об ІТ-безопасности, что является ключевым трендом на выборах даже для стран, принадлежащих к устойчивым демократиям. Любую расхоложенность или немотивированность могут использовать как наш восточный сосед, так и внутренние политические группы влияния для манипулирования результатами выборов, незаконного вмешательства в процесс.

Политический футбол, или Как все проиграют 1 июня 2014 г. истек семилетний срок полномочий 12 из 15 членов ЦИК.

После бегства Януковича из страны, аннексии Крыма, начала вооруженного конфликта с РФ на востоке страны и общественных тектонических изменений крайне важным для сохранения государственности стало переизбрание президентской и парламентской ветвей власти. Внеочередные выборы были единственным легальным способом отстоять суверенное право Украины, быстро перезагрузить политические элиты.  Чтобы ЦИК законным способом установила результаты президентских выборов, которые должны были состояться 25 мая 2014 г., парламент изъял из профильного закона "О Центральной избирательной комиссии" прямой запрет принимать участие в заседаниях членам комиссий, срок полномочий которых закончился. Поскольку комиссия не может действовать иным способом, чем коллегиально, это послужило бы причиной паралича системы, а также помешало бы избранию руководителя государства и проведению всех необходимых процедур после дня волеизъявления. Комиссию не переизбрали также и до завершения внеочередных парламентских выборов.  Вышестоящий орган администрирования избирательного процесса должен быть политически сбалансированным. Президент подает кандидатуры на рассмотрение в Верховную Раду Украины после консультаций с фракциями. Парламент, избранный в 2012 г., не был качественной и представительной базой для обновления ЦИК. 

Именно в этой истории квотный принцип является оправданным и отвечает ряду международных документов, в частности и Кодексу надлежащих практик в избирательных делах Венецианской комиссии. ЦИК получает независимость благодаря тому, что в ней представлены разные политические группы, каждая из которых использует средства взаимного контроля и балансирует интересы.  Сформированная после парламентских выборов 2014 г. коалиция, имевшая конституционное большинство в парламенте, не использовала подаренного историей времени на полноценную перезагрузку политической системы. Политические игроки декларировали намерение не позднее первого квартала 2015 г. реформировать законодательство о парламентских и местных выборах на основе пропорциональной системы с открытыми списками. Однако, как стало понятно позже, об этом не думали не только стратегически, но и в среднесрочной перспективе. Коалиция имела шансы до начала прогнозируемого политического кризиса принять ряд законодательных и институционных изменений, которые стали бы гарантией политической безопасности для ныне уже бывших партнеров. Конкурентные и открытые правила избрания власти — одно из таких изменений. А честная и качественная ЦИК могла бы гарантировать объективный результат любых выборов. Впрочем, украинская власть, то есть большинство, редко думает о том моменте, когда приходится переходить в состояние оппозиции.  Откладывание нужных решений на неопределенный период уже повредило бывшим коалициантам, а ныне — оппозиционным фракциям, в частности ВО "Батьківщина" и Радикальной партии Олега Ляшко. В представлении президента, внесенном в парламент в июне 2016 г., не было кандидатур от трех из четырех парламентских фракций нынешней оппозиции. Даже этот список формировался довольно странным образом, когда "Народный фронт" отказался от трех кандидатов, делегированных, по нашим оценкам, внепарламентскими лидерами партии, в частности Арсением Яценюком и, возможно, Арсением Аваковым. В непубличной коммуникации депутаты-"фронтовики" дают понять, что это вопросы высшего уровня. Политические же группы и фракции, кандидатуры которых даже в минимальных пропорциях не фигурируют в представлении президента годичной давности, непублично выступают за сохранение статус-кво. Поскольку Оппозиционный блок, к примеру, как фактический правопреемник Партии регионов, имеет несколько членов комиссии, не утративших связь с этой политической силой. На сегодняшний день у ВО "Батьківщина" два условных члена комиссии, тогда как в зарегистрированное представление не попал ни один. У Блока Петра Порошенко тоже нет оснований торпедировать ситуацию и принимать окончательное решение, ибо кроме правопреемственности политической в украинских реалиях работает и административная: кто в администрации, тот и принимает ресурс. Яркий пример — профильный комитет по вопросам правовой политики и правосудия, возглавляемый Русланом Князевичем, бывшим представителем президента во ВРУ и депутатом от БПП. Вскоре исполнится год, как этот комитет не нашел времени и желания рассмотреть два постановления, представленных руководителем государства: об освобождении 12 членов ЦИК и 11 кандидатур на назначение новых. Речь идет о техническом, процедурном, однако очень важном вопросе, который может либо обеспечить прорыв в продолжительном процессе вокруг ЦИК, либо дать старт (в случае отклонения части кандидатов) для новых консультаций между фракциями и президентом. 

Глава государства удачно перекинул ответственность на парламент, который довольно удачно, для сохранения лица всех участников процесса, поставил вопрос на тормоз. Если в 2015 г. и народные депутаты, и общественность критиковали, обращались с заявлениями, призывали президента наконец внести представление в Верховную Раду, то сегодня мяч уже на половине поля парламентариев, а результата как не было, так и нет. Это называется диверсификацией рисков и ответственности. От представителей руководителя государства, руководства парламента, лидеров фракции БПП за последние годы приходилось неоднократно слышать, что вопрос практически решен, осталось согласовать технические детали.  Проблема не только в пересмотре отдельных кандидатур, что можно сделать на ближайшем заседании той или иной фракции. На самом деле проблема в политической инфантильности и в отсутствии доверия между участниками переговоров. Если следовать букве регламента, то сначала нужно проголосовать за постановление об освобождении действующих членов комиссии, и лишь потом — за 13 постановлений (в феврале 2017 г. у 13 членов комиссии закончился семилетний срок полномочий) о назначении каждого из новых членов. Плохим знаком было бы решение переизбирать ЦИК способом, который не отвечает правилам, установленным парламентом. Впрочем, законный процесс не дает никакой гарантии, что в пленарном зале будет достаточно политической воли и ответственности провести 14 результативных голосований. Взаимное недоверие между парламентариями и президентом является одной из причин непринятия любого решения. Кроме того, фракции и группы, не получившие в прошлогоднем представлении президента квоты, не имеют никаких мотивов присоединиться голосами к принятию столь важного решения.  Впрочем, нет никакой трагедии в решении об освобождении действующих членов комиссии без назначения новых. Такое уже было в истории независимой Украины, когда все заинтересованные стороны под давлением обстоятельств вынуждены были находить выход из ситуации и ускорять-сокращать процесс разговоров с нескольких лет, как сейчас, до дней. Ни президент, ни парламент не захотят быть ответственными за бездеятельность, если коллапс с избранием членов комиссии войдет в открытую и горячую фазу. Чтобы не доводить ситуацию до абсурда, парламентским фракциям и группам следовало бы представить главе государства новое официальное предложение — на основании публичных заявлений его представителей и лидеров фракции БПП. Кандидатуры от фракций можно было бы заявить обществу с необходимой добавкой аргументов в их пользу, которые свидетельствовали бы об отсутствии репутационных пятен, профессионализме и политической нейтральности. Никаких других ограничений, кроме принадлежности кандидатов к действующему составу ЦИК, насколько известно, нет. 

А что же председатель ЦИК?

 Какой еще катализатор для системных ротаций в ЦИК нужен, как не события вокруг председателя комиссии Михаила Охендовского? Конечно, гражданин Украины считается невиновным, если иное не доказано в суде, и каждому гарантировано право на защиту. Но в 2016 г. произошло беспрецедентное для нашей страны событие, когда сообщение о подозрении в совершении преступления было вручено высшему должностному лицу в ЦИК, а репутационные потери несет комиссия в целом. К сожалению, ни должной реакции центров принятия решений (ВРУ и президента) не было, ни скорейшего результативного переизбрания ЦИК не произошло. Некоторые источники в коалиционных и оппозиционных фракциях высказывают мнение, что г-ну Охендовскому дают шанс уйти с должности после возможной политической сатисфакции, то есть после оправдания в суде. 

В мае 2016 г. бывший первый заместитель председателя СБУ Виктор Трепак передал в НАБУ документы Партии регионов, широко известные общественности как "амбарная книга". Эти данные должны были подтвердить факт незаконных выплат, в частности, бывшим и нынешним должностным лицам на сумму свыше 2 млрд долл. Речь идет о наличных операциях и расходах за шесть месяцев 2012 г. Среди "автографов" в "амбарной книге" есть подпись, которую экспертиза сначала признала как идентичную подпись действующего председателя ЦИК Михаила Охендовского. 30 мая 2016-го НАБУ возбуждает уголовное производство по признакам нарушения, имеющего признаки предложения, обещания либо получения неправомерной выгоды, содеянного лицами, занимающими ответственное или особо ответственное положение. Председатель ЦИК отрицает получение средств и заявляет о готовности дать объяснение правоохранительным органам. В ноябре того же года провели обыск в квартире Охендовского, изъяли планшет, во время осмотра которого установили: отдельные электронные сообщения имеют значение для уголовного производства, освещают ход событий и т.п. Это доказательство, в отличие от "амбарной книги" Партии регионов, как мы полагаем, является надлежащим доводом, полученным законным способом. 

Именно арест, наложенный на планшет, оспаривает сторона защиты, но в начале 2017 г. Апелляционный суд города Киева несколько раз подтверждает решение предыдущей инстанции об аресте имущества. В декабре 2016-го руководитель Специальной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий объявил о подозрении и вручил соответствующее сообщение персонально Михаилу Охендовскому под запись видеокамер в аэропорту Борисполь. Далее разворачивается батл между детективами НАБУ, Специальной антикоррупционной прокуратурой и действующим председателем ЦИК относительно предупредительных мер против должностного лица, а также отстранения его на период расследования. В результате г-н Охендовский должен являться по каждому вызову детектива, следователя, прокурора, суда, в зависимости от стадии уголовного производства, а также не отлучаться из населенного пункта, в котором проживает, не сообщив об этом следователю. Предупредительная меры в виде залога не назначена, а суд отмечает, что доказательства, предоставленные стороной обвинения и защиты, свидетельствуют о том, что проверка обстоятельств и фактов, по поводу которых ведется расследование, еще не завершена и все обстоятельства не установлены. Ссылка на наличие противоречивых выводов экспертизы подписи в "амбарной книге", не свидетельствуют о полной необоснованности и безосновательности подозрения. 

При таких обстоятельствах видится возможным применить к подозреваемому более мягкую предупредительную меру — в виде личного обязательства. 6 марта 2017 г. в НАБУ принимают решение изменить состав группы детективов, а Специализированная антикоррупционная прокуратура продолжила расследование уголовного производства против председателя Центральной избирательной комиссии Михаила Охендовского до 13 июня 2017 г. Эта история, конечно, может закончиться как полным оправданием, так и осуждением председателя ЦИК. Мучительный процесс не подтолкнул политические элиты принять важное и сбалансированное решение, от которого в перспективе выиграют все. Из-за этого и так невысокое доверие и к элитам, и к выборам падает еще ниже. Возможно, прозрение наступит к третьей годовщине этой эпопеи. Как говорится, обещанного три года ждут...  

Больше читайте здесь: https://gazeta.zn.ua/internal/cik-contra-spem-spero-248112_.html

Бесплатные psd исходники для photoshop для дизайнеров
Мобильные телефоны, смартфоны, планшеты
Зеркальные фотоаппараты Canon