Лучшие игры всех жанров на PC
DVD Інтернет Магазин
Купить Все CD — интернет магазин CD и DVD
  1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

На яке майбутнє може сподіватися українська наука

На початку дев'яностих, коли Україна мала приблизно такий же рівень забезпечення дослідниками, як і провідні країни Європи, Міжнародний валютний фонд наполегливо рекомендував нам скоротити науковий потенціал утричі.

В ті часи угоди з МВФ у нас не публікувалися, але авторитетні фахівці, яким пощастило бачити текст відповідного документа, одностайно твердять, що рекомендація була саме такою.

Така рекомендація була цілком зрозумілою із геостратегічних міркувань в світлі тодішнього розуміння країнами Заходу проблем власної безпеки.

Адже нашу державу тоді все ще розглядали як вагому частину "пострадянського блоку", взаєморозуміння між Україною і Росією не викликало серйозних сумнівів, а всім було відомо, що радянська наука, в тому числі й наука України, значною мірою працює в інтересах оборони.

Тож послаблення цієї науки, відволікання вітчизняних дослідників від проблем, пов’язаних з воєнними справами, вважалося одним із напрямків гарантування безпеки.

Для прискорення такого відволікання було навіть створено міжнародний фонд з красивою назвою Український науково-технологічний центр (УНТЦ), якому, звичайно, не можуть не бути вдячними деякі українські вчені за підтримку в тяжкі часи, але який також відіграв помітну роль у припиненні досліджень, результати яких дуже придалися б нам сьогодні.

Став він, поза всяким сумнівом, і джерелом розвідувальної інформації найвищого ґатунку для зацікавлених установ, адже в своїх заявках на гранти вчені мусіли детально викладати інформацію про свій доробок, а заявок тих було набагато більше ніж грантів, які були надані.

Зробив він свій внесок і в те, що Україна перестала бути помітним конкурентом світовим виробникам зброї.

Згадані рекомендації викликали майже шок в українських вчених, проте з готовністю були сприйняті владою: вона не тільки взялася до їх реалізації, але й подібно до надто запопадливого молільника, який бив поклони, не шкодуючи власного лоба, значно їх перевиконала – чисельність дослідників в результаті майже невпинного урізання фінансування та так званої "оптимізації" наукових установ зменшилась в Україні майже у 5 разів.

Спробую пояснити, що це означає.

Одним із найважливіших показників, за допомогою яких фахівці порівнюють можливості різних країн до інноваційного розвитку їх економіки є кількість дослідників на один мільйон населення.

У 2013 році в середньому по країнах ЄС цей показник становив 3359 осіб.

При цьому керівництво Євросоюзу, проаналізувавши можливості прискорення інноваційного розвитку, прийшло до висновку, що цього недостатньо, і поставило завдання залучити до науки Європи додатково щонайменше 3 млн дослідників.

Це світова тенденція: як інформує доповідь ЮНЕСКО, за 5 років чисельність наукових працівників у світі збільшилася з 2007 року на 20% сягнула вже 7,8 млн осіб.

Проте динаміка кадрового потенціалу української науки протилежна європейській і загальносвітовій тенденції його розвитку.

Ми, не забуваючи мов заклинання повторювати про своє прагнення до європейських стандартів, "доскорочувались" вже до того, що кількість дослідників на мільйон населення стала в 2,6 рази меншою, ніж у ЄС.

У загальній кількості зайнятого населення України 2014 та 2013 роках науковці становили лише 0,49% (1990 року – 1,16%).

Тобто, ми вийшли на рівень найменш розвинених у плані науки країн, таких як Румунія (0,46%) й Кіпр (0,71%).

У Фінляндії ж ця частка сягає 3,2%, у Данії – 3,2%, у Швейцарії – 2,66%, у Норвегії – 2,56%, у Словенії – 2,27%. До того ж, за останні роки в названих країнах вона досить інтенсивно нарощувалася.

У середньому по ЄС цей показник у 5-6 разів більший, ніж в Україні.

Майже всі наші сусіди, навіть ті, чия наука раніше суттєво поступалася авторитетом українській,  і Туреччина, і Польща, і Румунія – постійно нарощують свій науковий потенціал (не кажучи вже про безпрецедентний темп його зростання в країнах, які ставлять собі за мету наздогнати економічно розвинених конкурентів – в Японії, Південній Кореї, Китаї і т. ін.).

Нам пояснюють: важко державі, адже фактично ми перебуваємо в стані війни, отже – не вистачає коштів.

Аргумент, звичайно, потужний – таки важко…

Але чи легше було, наприклад, під час вітчизняної війни з фашистською Німеччиною? Під час тієї надзвичайно важкої – і в людському плані, і в економічному – війни витрати на науку в СРСР було збільшено в 1,2 рази. А відразу по закінченні війни – у 1946 році – заробітну плату науковців було збільшено в 5-6 разів.

Ті, хто нібито починає розуміти гостроту цих проблем, зітхають і кажуть: це все так, але доведеться трохи почекати, почнеться економічне зростання – почнемо підтримувати науку і будемо швидко нарощувати її потенціал.

Але ж чи можливо, в принципі, його "швидко нарощувати"?!.

Вивчаючи сумну динаміку структури кадрового потенціалу української науки ми в Інституті досліджень науково-технічного потенціалу і історії науки ім. Г. М. Доброва НАН України, ще і ще раз переконуємося в тому, що швидко його легко знищувати, а от нарощувати зовсім не так просто.

Якщо кваліфікованого робітника можна підготувати за 1-2 роки, вчителя чи інженера за 4-5 років, то для формування повноцінного дослідника – значно більше.

Щоб створити продуктивно працюючий науковий колектив може не вистачити і десятиліть. Адже його можливості визначаються не тільки особистими якостями окремих працівників, але й раціональним розподілом рольових функцій гармонійним поєднання дослідників різних поколінь.

Особливістю науки є й те, що процес формування дослідника відбувається тільки в самій науці – в науковому колективі, тому кадровий її склад поповнюється тільки за рахунок приходу молоді.

Випадки, коли в науку приходять люди зрілого віку, звичайно, трапляються, але це – рідкість. Попри всі негаразди, прихід молоді до науки донедавна навіть дещо зростав, що було приводом для деякого стриманого оптимізму щодо можливостей її відродження в майбутньому, незважаючи на те, що значна частина дослідників молодшого і середнього віку, здобувши певну кваліфікацію, покидала її в пошуках більш достойної оплати своєї праці.

Але після 2012 року падіння престижності професії науковця і її безперспективність в очах молоді переважили: прихід її у науку почав падати.

Природно, виникло питання: що ж буде далі?!.

Шукаючи відповіді на нього ми розробили метод прогнозування, який дозволив розрахувати подальшу еволюцію кадрового потенціалу вітчизняної науки на наступні десятиліття. Результати цього розрахунку представлені на малюнку.

 

Еволюція чисельності дослідників в Україні на протязі 2005 – 2015 років та прогноз до 2035 року для двох варіантів політики

Як видно, у випадку, якщо нічого в політиці нашої влади по відношенню до науки не зміниться, і в динаміці її кадрового потенціалу збережуться ті ж самі тенденції, що їх ми спостерігали на протязі 2011 – 2015 років, до 2035 року кількість дослідників в Україні зменшиться ще в 4,6 рази у порівнянні з 2015-м роком (тобто їх стане у 7,3 рази менше, ніж у 2005 році, й щонайменше у 20 разів менше ніж на початку дев’яностих).

У стільки ж впадуть і наведені вище показники рівня інноваційних можливостей країни. Якщо ми до цього допустимо, то це вже можна вважати остаточним завершенням ліквідації української науки і будь-яких сподівань на дійсно інноваційний розвиток нашої економіки в сучасному світі.

Зрозуміло, що допустити такого нехтування долею майбутніх поколінь ніяк не можна.

Для того, щоб такого не трапилось, необхідно різко підвищити соціальний статус і умови праці науковців з тим, щоб притік молоді до науки почав істотно наростати, і дослідники не змушені були тікати з науки, шукаючи більш пристойної оплати праці.

Ми спробували бодай в загальних рисах оцінити обриси тієї нової політики держави по відношенню до вітчизняної науки, яку необхідно реалізувати для відновлення наукового потенціалу України.

Основне, чого необхідно при цьому досягти, – це припинення відтоку з науки молоді та дослідників середнього віку, для цього перш за все потрібно підвищити заробітну плату дослідників.

Опитування молодих вчених дає підстави зробити висновок, що за їх особистою оцінкою реальні їх життєві потреби у 2 – 3 рази перевищують отримувану ними заробітну плату.

Це не тільки закріпило б їх в наукових інститутах, але й суттєво підвищило б престиж наукової праці, що в свою чергу забезпечило б посилення притоку молоді в науку.

На малюнку вище показано розрахунок варіанту динаміки кількості дослідників ("підтримка 1"), який був би реалізований у випадку, коли такі заходи були б достатні для збільшення приросту вікових груп до 29 років на 25% за кожне п’ятиріччя, не допускаючи за такий же період більше 10% втрат вчених віком від 30 до 59 років, а старших 60 років – понад 25%.

Це зовсім не легкий варіант, він вимагає значних витрат і зусиль. І все ж, як добре видно на малюнку вище, він розчаровує – його ніяк не можна назвати варіантом відтворення кадрового потенціалу науки України.

Це скоріше варіант його стабілізації, припинення катастрофічного руйнування.

Здійснюючи таку політику, держава навіть за 20 років не зможе хоча б вийти на той рівень кадрового забезпечення своєї науки, який мала у 2011 році.

Подальші пошуки більш ефективних варіантів дозволили прийти до висновку: для того, щоб до 2035 року наблизитись до співмірних з нинішніми європейськими стандартами показників кадрового забезпечення науки, Україні необхідно щонайменше подвоювати кожні 5 років прихід молоді в науку, не допускаючи при цьому щорічних втрат більш 1% вікових груп від 30 до 59 років та близько 5% – понад 60 років.

Зрозуміло, що це ще більш нелегкий варіант, але на нього треба наважитись, якщо ми дійсно прагнемо до інноваційного розвитку.

Причому – невідкладно. Про це свідчать результати розрахунку ймовірної еволюції кадрового потенціалу вітчизняної науки, для випадку, коли така політика почне реалізуватися не зараз, а тільки починаючи з 2020 року (представлений на малюнку пунктирною лінією).

 

Прогноз еволюції чисельності дослідників в Україні для випадку, коли державна політика забезпечить подвоєння приходу молоді до науки кожні 5 років і припинення масового відтоку науковців в інші сфери діяльності для випадків, коли відповідна політика почне здійснюватися негайно, або якщо відкласти її реалізацію до 2020 року

Як бачимо, ситуація у вітчизняній науці доведена вже до такого катастрофічного рівня, її здатність до самовідтворення настільки придушена, що зволікання навіть на 5 років вже не приведе просто до відповідного "зсуву" розрахованої кривої, як цього можна було б чекати із "загальних міркувань", а зробить досягнення бажаних показників практично неможливим на протязі ще принаймні 10 років (а отже коштуватиме це ще дорожче, і досягти необхідної мети буде ще проблематичніше).

Таким чином, конче необхідні екстраординарні заходи підтримки наукового потенціалу держави – заходи, спрямовані на його відродження, а не на виживання, причому негайно – інакше й виживання може не скластися.

Таких заходів Україна ще не бачила і декому може здатися, що вони взагалі неможливі.

Проте, якщо придивитися, що робиться для нарощування кадрового потенціалу науки у країнах, які дійсно хочуть вирватися з "третього світу" і вийти в число лідерів економічного розвитку – наприклад, Китай чи Індія – то неважко переконатися, що задля такої мети вони дійсно йдуть на надзвичайні заходи і витрати: витрачаються колосальні кошти для повернення науковців, які покинули країну і працюють за кордоном, для переманювання іноземних молодих дослідників і студентів.

Заробітна плата науковців у Китаї за 15 років зросла у 24 рази.

Зовсім не багата Індія збудувала навіть ціле місто для дослідників і розробників ІТ-технологій. 

Що це – вияв особливої симпатії до науки й науковців, чи сердечної доброти до них з боку влади?

Зовсім ні – це просто прагматичне розуміння того, що без науки країна не має майбутнього.

Тим часом наш уряд продовжує "оптимізацію" наукових установ, недофінансуванням примушуючи їх до скорочення штатів і переходу на неповний робочий тиждень, що врешті решт змушує і тих дослідників, які до останнього часу зовсім не збирались цього робити, шукати собі роботи поза наукою.

В той же час Мінфін вважає великим кроком вперед, в напрямку підтримки науки, те, що в держбюджеті на 2017 рік під тиском протестів і заперечень її фінансування було урізане дещо меншою мірою, ніж він це планував спочатку.

Це з одного боку, а з іншого – МОН, підім’явши під владу свого апарату державну систему атестації кадрів, з настирністю вартою значно кращого застосування щороку запроваджує все нові і нові перепони для молодих дослідників, які гальмують і сповільнюють поповнення науки молоддю.

Мотивується це бажанням поліпшити якість підготовки кандидатів наук та знову ж таки вийти на рівень "європейських стандартів", наївно трактованих – майже з точністю до навпаки.

Наприклад, ступінь кандидата наук (в західному варіанті – Phd – доктор філософії) у більшості країн Заходу ніколи не вважалась чимось надто унікальним.

Її розглядали як підтвердження того, що молодий вчений вже довів, що він може проводити наукові дослідження.

Ступінь поваги до того, хто її здобув, і міра врахування при вирішенні його подальшої долі визначалась (і визначається й зараз) тим, яка установа її присвоїла: чи це авторитетний інститут або університет, а чи мало кому відомий провінційний заклад.

Не робиться здебільшого і надто великої події й з самого процесу захисту.

Згадаймо до чого зводився такий захист у молодого Альберта Ейнштейна – він приніс в університет невеликий зошиток, в якому була викладена суть його роботи. Ректор призначив трьох професорів, яким доручив з нею познайомитись. Вони зустрілися з автором і, поспілкувавшись з ним, вирішили, що робота цікава, а значить йому можна присвоїти ступінь доктора філософії – оце і все.

У нас же цей акт перетворився в ритуальне священнодійство, яке обставляється сотнями бюрократичних вимог і правил, супроводжується формуванням величезної кількості паперів, збиранням численних підписів, печаток і т.п.

І при цьому за активної підтримки засобів масової інформації настирливо повторюється думка, що рівень вимог до дисертаційних робіт все ще недостатній і його треба підвищувати.

Бюрократія ж по самій природі своїй не може запропонувати інших шляхів будь-якого "посилення", крім суто бюрократичних – подальшої регламентації і розширення формальних вимог і правил.

Цікаво, що це не є специфікою вітчизняної бюрократії, це результат закономірності, яку дослідники зафіксували у всьому світі: будь-які намагання усунити недоліки бюрократичної системи управління бюрократичними методами завжди приводять лише до їх посилення. Американський соціолог Р.Мертон назвав цю загальну закономірність бюрократичним зачарованим колом.

Врешті решт ми вже вийшли на рівень, коли той же Ейнштейн навряд чи прорвався б у наші кандидати наук, не говорячи вже про обрання професором – адже він, наприклад, не дуже добре володів тоді англійською! (в Прінстонському університеті пішли на це, не знаючи наших правил і того, що врахування здійсненого його роботами грандіозного перевороту в фізиці не передбачено інструкціями наших бюрократів!). 

Мало того, що вся ця паперотворчість займає надзвичайно багато часу і в пошукача наукового ступеня, і у багатьох учасників процедури підготовки та здійснення захисту, вона стала в Україні також основою механізму безсовісного оббирання молодих вчених – кошти, які вони змушені витрачати, щоб захистити дисертацію, стали вже просто захмарними.

При цьому, якщо колись опонентам виплачувала певну суму за їх роботу установа, при якій організована відповідна спеціалізована вчена рада, то в умовах хронічного недофінансування інститутів всі змушені були погодитись, що все це має робитись за рахунок того, хто захищається.

І наскільки мені відомо, такса там досить грандіозна.

У всякому разі, один молодий доктор наук, повертаючись після опонування на захисті дисертації, задоволено заявив: "Взагалі кажучи, я міг би і не працювати й непогано прожив би тільки за рахунок опонування!"

Так і хочеться закричати якомога голосніше: "Колеги! Схаменіться! – Під питання ставиться саме існування науки в нашій країні, треба зробити все можливе і неможливе, щоб більше молоді приходило в наукові колективи, а ви, керуючись своїми меркантильними інтересами і жадібністю, фактично приєдналися до тих, хто активно гальмує її прихід".

Якщо ж говорити про якість робіт, то проблема тут не в кількості бюрократичних вимог і обмежень.

Можу з впевненістю стверджувати, що в авторитетних наукових колективах, які працюють на світовому рівні, вона зовсім не знизилась.

Як і раніше, користуються повагою у світі дослідження з математики і теоретичної фізики, з молекулярної біології і генетики, з хімії. Інша справа, що відсутність коштів для закупівлі нового обладнання та необхідних матеріалів дуже загальмувала проведення експериментальних досліджень.

Проте це вплинуло не стільки на якість дисертаційних робіт у відповідних галузях науки, скільки на їх кількість.

Справжньою бідою стала значна кількість компілятивних і кон’юнктурних дисертацій в галузі суспільних та гуманітарних наук.

Це має свої історичні корені, адже саме тут поряд з серйозними дослідниками було й лишилось чимало таких, хто звик працювати за принципом "чего изволите?" і бачив своє основне завдання у тому, щоб "науково обґрунтувати" вже прийняті рішення влади.

Отже рівень робіт, як і в минулі часи, визначається науковим рівнем наукових установ, в яких вони виконуються і в яких захищаються.

Оцінити цей рівень за бюрократичними показниками принципово неможливо – це можуть зробити тільки фахівці відповідної галузі наукового знання.

Причому особливістю нинішнього етапу розвитку науки є те, що це повинні бути фахівці достатньо вузького профілю, хоча й вони не застраховані від помилок.

Втручання ж бюрократії в цей процес приносить тільки шкоду. В цьому можна переконатися, придивившись уважніше до атестаційного процесу в Україні, в якому апарат ДАК’у навчився віртуозно управляти експертними радами.

Олександр Попович, доктор економічних наук, заслужений діяч науки і техніки України, головний науковий співробітник Інституту досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки Національної академії наук України Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Пенсионная реформа: какое будущее правительство готовит украинцам

Пенсионная реформа - один из ключевых пунктов меморандума о сотрудничестве между Украиной и Международным валютным фондом. Недавно Кабинет министров представил ее наработки

Правительство не планирует повышать пенсионный возраст. Главные пункты: введение справедливой пенсионной системы, увеличение пенсий с 1 октября этого года для почти 6 млн пенсионеров и отмена налогов на пенсии работающим пенсионерам. Также в планах стоит амбициозная задача до 2024 года сделать Пенсионный фонд бездефицитным. Хотя сейчас его дефицит составляет более 140 млрд грн.

Politeka выяснила, реально ли осуществить предложенную правительством пенсионную реформу, где брать деньги на выплаты и что на самом деле получим в результате.

Борис Кушнирук, экономист:

— Учитывая положительную динамику поступлений в госбюджет и, соответственно, Пенсионного фонда, повышение пенсий возможно. Даже если после этого возрастут расходы Фонда, они не должны выйти за пределы дефицита, который был запланирован законом «О Государственном бюджете».

Что касается бездефицитного Пенсионного фонда до 2024 года — с этим сложнее. Правительство планирует шаги, направленные на то,чтобы уменьшить количество людей, которые будут находиться в пределах пенсионной системы. В частности, они будут вынуждены выходить на пенсию только когда будет соответствующий стаж отчислений в Пенсионный фонд. Планируется сокращение количества профессий, предусматривающих досрочный выход на пенсию. Это должно сбалансировать Пенсионный фонд.

К сожалению, правительство решило сохранить безнадежную солидарную пенсионную систему с ее огромной дифференциацией в пенсиях и сложной системой расчетов. Ее лишь немного трансформировали. Заложили модель, которая нежизнеспособна в долгосрочной перспективе.

Даже если пенсионный возраст повысить, в долгосрочном измерении количество людей пенсионного возраста по отношению к работающим будет постоянно увеличиваться. Это вопрос демографии. Реформировать пенсионную систему можно только в сторону постепенного сокращения взносов в нее и, соответственно, выплат. Люди должны осознавать, что из солидарной системы смогут получить только минимальную стандартную для всех пенсию и только те, кто имеют достаточный стаж отчислений в Пенсионный фонд. Все остальное должны сами накопить. Кто-то может купить смягчения, другие — отложить в государственные пенсионные фонды или страховые компании, или на банковские счета со специальным режимом.

Государство может лишь стимулировать эти накопления через налоги и преференции, но не вмешиваться, не заставлять и не устанавливать их обязательность. Особенно учитывая экономическую и политическую нестабильность, когда не может гарантировать защиту этих сбережений.

Олег Устенко, исполнительный директор Международного Фонда Блейзера:

— Коллапс украинской пенсионной системы может наступить раньше, чем кажется. Во-первых, у нас колоссальный дефицит Пенсионного фонда, который находится на уровне 6% ВВП. Даже по определению недостаточности государственных финансов, он вдвое превышает максимально допустимый уровень. Во-вторых, в силу плохой экономической ситуации и вялости реформ, актуальными стали серьезные проблемы: интенсифицировались миграционные потоки из Украины и на высоком уровне находится теневой сектор экономики. В результате имеем соотношение 11 работающих к 10 пенсионерам. По всем экономическим показателям, это нестабильный уровень.

Можно прятать голову в песок и ничего не делать. Впоследствии должны будем убить существующую пенсионную систему. Возможны несколько жестких вариантов. Например, последовать примеру Грузии и установить одинаковую минимальную социальную пенсию без индексации. Абсолютная уравниловка. Если же не удастся и ее удержать, вообще отказаться от пенсионного обслуживания, как это было сделано в странах бывшего СССР в Средней Азии. Тогда заботы о пенсионерах становится делом их семей. Если не хотим ни того, ни другого, должны думать, как увеличить количество работающих в экономике, которые будут платить единый социальный взнос и пытаться уменьшить количество пенсионеров и, вместе с тем, сократить расходы Пенсионного фонда.

Чтобы увеличить количество работающих, нужны структурные реформы, которые обеспечат высокоскоростной экономический рост для страны на уровне от 5% в год и выше, а не 2,2%, как было в прошлом году, и не прогнозируемые 2%, которые можем получить в этом году.

Относительно расходов Пенсионного фонда, хотя бы в краткосрочной перспективе это можно сделать, установив лимит на максимально возможную пенсию. В предыдущем меморандуме о сотрудничестве с МВФ, предлагали предельный размер пенсии — 10 700 грн. Учитывая, что Украина вторая после Молдовы по бедности страна в Европе, где ВВП на душу населения составляет $ 2000 в год, установить уровень пенсий можно и ниже. Например, на уровне восьми тысяч грн. Это не затронет большую часть пенсионеров. Также МВФ в первом меморандуме рекомендовал отказаться от льготных выходов на пенсию. Это политически сложно сделать, но нужно. Также любым способом нужно увеличить или пенсионный возраст, или пенсионный стаж.

Важно, что сокращение расходов Пенсионного фонда должно идти параллельно со структурными реформами. Сокращение расходов не может быть основным, а лишь сопутствующим. Увеличат пенсию один раз, но, если не проводить структурные реформы, придется к этому вопросу быстро вернуться и решать, как увеличивать дальше. В конце концов, это будет продолжаться бесконечно. Поэтому структурные реформы — основной путь.

Людмила Шангина, научный консультант по социальным и гуманитарным вопросам Центра Разумкова:

— Пенсия — производная от заработной платы. Так было, есть и будет. Поэтому, прежде всего, следует вести речь не о пенсионной реформе, а о реформе оплаты труда. Нужно установить адекватную заработную плату. Тогда с пенсионными выплатами все будет хорошо. Вполне вероятно получим бездефицитный Пенсионный фонд, возможно даже при условии сохранения солидарной пенсионной системы.

Сейчас примерно 50% украинской экономики в тени. Разумеется, никто оттуда пенсионные взносы не платит. Поэтому говорить о пенсионной реформе можно, но реальной, без вывода экономики из тени, она не будет. Без этих двух вещей, нет постоянных и стабильных источников для повышения пенсионных выплат.

Ольга Головка

Виборча реформа на роздоріжжі. Спроба звернути з головної

За кількістю виборчих реформ Україна є одним із лідерів пострадянського простору – з восьми парламентських виборів жодні не відбувались за однією і тією ж виборчою системою більш ніж двічі підряд.

Зважаючи на те, що результати виборів в значній мірі є функцією виборчої системи, а ефективних стримуючих механізмів немає – усі політичні актори охоче переписують правила гри або під себе, або проти своїх конкурентів.

Адже жоден ресурс чи технологія не дає такої переваги над опонентами, як можливість змусити їх грати за "своїми" правилами. Особливо тоді, коли ці правила можна оголошувати незадовго до початку або навіть посеред гри.

Чергова виборча реформа анонсувалась на початок 2015 року.

"Змішану систему Януковича" повинні були замінити відкриті партійні списки. Під час дострокових президентських і парламентських виборів 2014 року на цій темі активно спекулював не лише кандидат у президенти України Петро Порошенко, але й ті політичні сили, які згодом сформували коаліцію у новообраній Верховній Раді.

У дещо фетишизованому вигляді відкриті списки розглядались у якості єдиної альтернативи діючій виборчій системі.

Однак згодом з'ясувалось, що високий рівень їхньої підтримки підпирається настільки ж високим рівнем нерозуміння – про які, власне, відкриті списки йде мова? Адже технічно системи відкритих списків можуть суттєво відрізнятись, провокуючи відмінні ефекти та результати.

Очевидно це стало весною 2015 року, коли український парламент змінював виборчу систему для місцевих виборів. Як виявилось, кожен політичний гравець, який брав участь у роботі над відповідним законом, мав власне бачення відкритих списків.

У результаті країна одержала нову виборчу систему-покруч, яку можна було назвати будь-як, тільки не відкритими списками.

Після цього у питанні виборчої реформи взяли паузу. Зрештою, до нього б і не повертались – якби не наближення наступних парламентських виборів.

Очевидно, що чим ближче день голосування, тим більше говоритимуть про реформу виборчої системи. Правда, акценти розмови змістяться з комфортної площини "європейського досвіду", порівняння переваг і недоліків різних систем, інших технічних деталей – у більш незручну площину невиконання передвиборчих обіцянок.

Якщо виборчу систему так і не змінять, подальший розвиток подій передбачити неважко.

Політичні гравці, пов'язані даною обіцянкою, почнуть із виправдань і пояснень, а закінчать взаємними звинуваченнями і образами. А це, в свою чергу, ризикує обернутись електоральними втратами – для когось більшими, для когось меншими. Відповідно, поки ще є резерв часу, такі втрати спробують мінімізувати.

Ті, хто слідкує за темою, напевно, не могли не помітити, якої популярності за останні півтора роки набули сеанси "пізнавальної арифметики": це коли на запитання, чому не приймається виборча реформа – перед вами розкладають парламентський пасьянс і наочно демонструють відсутність достатньої кількості голосів на підтримку зміни існуючої системи виборів.

Апелювати до коаліційної угоди, у якій були прописані "відкриті списки" і яку підтримало більше депутатів, ніж потрібно для прийняття позитивного рішення – справа безперспективна. У цьому місці аргументи закінчуються і починається "ну, ти розумієш…"

Втім, подібні заміри парламентської температури корисні, бо дозволяють оцінити поточне співвідношення сил.

Разом з тим, якщо такі "констатації" систематично з'являються в ефірі, вони починають відігравати не лише інформативну роль. Повільно, але впевнено вони нав'язують ідею "об'єктивної" неможливості змін.

Цей сигнал має двох основних реципієнтів. Перший – громадяни, яких готують до спокійного сприйняття контрольного пострілу у вигляді "у цього парламенту не вистачило політичної волі реалізувати реформу" (або щось подібне, однаково високе за формою і низьке за змістом). Другий – активні громадські та політичні гравці, які виступають за зміну status quo.

Постійне нагадування про "неможливість" і "нереальність" спрямовані на те, щоб демобілізувати зусилля останніх у цьому напрямку – у першу чергу тих, хто активно відстоював і лобіював відкриті списки.

За нових умов конструюється новий порядок денний. Замість повноцінної реформи виборчої системи пропонується модернізація існуючої.

Таку позицію озвучив минулого тижня голова ЦВК України Михайло Охендовський: "У середньостроковій перспективі – найближчі 2-3 роки – вірогідність переходу України до застосування пропорційної виборчої системи з відкритими списами є вкрай низькою. Вірогідність ухвалення виборчого кодексу – ще нижчою. То чи не розумно подумати над тим, як модернізувати існуючу змішану виборчу систему, а саме – її мажоритарний компонент, який викликає найбільше критики як всередині країни, так і за кордоном?"

"Модернізація" повинна початись з "повної комп'ютеризації процесу передачі даних про підрахунок голосів з усіх майже тридцяти тисяч виборчих дільниць безпосередньо до ЦВК".

Іншими словами, планується перехід від паперового до електронного протоколу.

Предметно аналізувати цю пропозицію можна буде після того, як вона з'явиться у завершеному і оформленому вигляді. Тоді, власне, і стане зрозуміло, як електронний протокол зможе модернізувати мажоритарний компонент існуючої змішаної виборчої системи. Михайло Охендовський стверджує, що "необхідна аналітична робота в Центральній виборчій комісії вже проведена. Найближчим часом ми будемо готові запропонувати і суспільству, і політикам проект змін".

З одного боку, пропозицію голови ЦВК можна розглядати як прагматичну: якщо не можеш досягти бажаного, зупинись на можливому. Якщо сьогодні відкриті списки недосяжні, то це не означає, що не потрібно покращувати змішану виборчу систему.

З іншого боку, хтось може назвати заяву Михайла Охендовського опортуністичною, апелюючи до неприйнятності косметичного ремонту там, де потрібен капітальний.

Кожна з цих позицій має свої аргументи і своїх прихильників. Але сперечатись про те, яка з них краща, а яка гірша, немає змісту без врахування засновків, на яких голова ЦВК будує свій аргумент.

Якщо припущення про "вкрай низьку вірогідність" запровадження відкритих списків протягом 2-3 років є вірним, тоді зусилля і ресурси потрібно перенаправити в модернізацію існуючої системи. Під ресурсами маються на увазі засоби та інструменти, які впливають на визначення порядку денного і процес прийняття рішень.

Такі "ввідні" передбачають ряд можливих сценаріїв.

Ідеальним є сценарій, за якого низька вірогідність провокує перенаправлення ресурсів на модернізацію і, як результат, діюча система модернізується. Найменш бажаний сценарій – коли ресурси не перенаправляються і, відповідно, зберігається існуючий стан речей – ні реформи, ні модернізації.

Проте, якщо вірогідність реформи вважати функцією витрачених ресурсів (тобто, поставити під сумнів впевненість Михайла Охендовського у "вкрай низькій вірогідності" і визнати, що кількість витрачених ресурсів впливає на вірогідність реформи), – тоді можливими стають інші, альтеративні сценарії.

Наприклад, якщо ресурси не перенаправляються на модернізацію, а продовжують інвестуватись в реформу – то вона може відбутись.

Також можливим є сценарій, за якого виборча реформа відбудеться за будь-яких умов, незалежно від напрямку скерування ресурсів. Для такого сценарію потрібна політична доцільність і 226 голосів на підтримку реформи у парламенті. За таких умов напрямок скерування ресурсів відіграє ключову роль.

За ситуації, коли ресурси витрачаються на модернізацію (яка може відбутись або не відбутись) і, в той самий час, відбувається виборча реформа – тоді вигляд цієї реформи повністю визначатиметься тими, хто її ініціює. Політиками.

Якщо ж ресурси все ж таки скеровуються у напрямку реформи, і вона відбувається – тоді шанси на те, що її визначатимуть не лише політики, зростають. Завдяки постійній мобілізації, можливостям і готовності одразу ж активно впливати на процес реформування – від участі у визначенні порядку денного до підтримки і лобіювання конкретної виборчої системи або її елементів.

Чи можливий у реальному житті сценарій, коли у парламенті складеться коаліція за зміну виборчої реформи, незважаючи на сьогоднішню "відсутність" голосів? Так.

Чи можливо, що така коаліція у парламенті складеться напередодні виборів? Так.

Чи можливо, що така коаліція визначить за бажане запровадити не "відкриті списки", а, скажімо, будь-яку іншу виборчу систему? Так. Оскільки, як ми вказували на початку, у значній мірі результати виборів є функцією виборчої системи і політичні актори охоче перепишуть правила гри, намагаючись використати при цьому на свою користь будь-які фактори, у тому числі й фактор часу.

Таким чином, питання реформи виборчої системи потрібно тримати під прицілом. Навіть тоді, коли переконують про "відсутність голосів" і "низьку вірогідність". У першу чергу це стосується тих, хто підтримує і пропагує ідею відкритих списків – адже усі ці демобілізуючі сигнали спрямовані саме на них.

Власне, від їхньої реакції на ці сигнали і рішень щодо перерозподілу ресурсів і залежатиме те, що залишиться в сухому залишку: реформа чи модернізація.

Назар Бойко, керівник Моніторингово-аналітичної групи "ЦИФРА"

Бесплатные psd исходники для photoshop для дизайнеров
Мобильные телефоны, смартфоны, планшеты
Зеркальные фотоаппараты Canon